Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bensow-trion har makten i fler stiftelser

Från 2013
Uppdaterad 05.09.2013 12:37.
Programmet är inte längre tillgängligt

Herrarna bakom den skandalomsusade Stiftelsen Bensows barnhem har tunga poster i flera andra stiftelser. Tillsammans har stiftelserna tillgångar för nästan 60 miljoner euro.

Vicehäradshövding Ralf Blomqvist, diplomekonom Valter Gadolin och pensionerade finansdirektören Rolf Wahlsberg har tillsammans en majoritet av styrelseplatserna i både Greta och Alfred Runebergs Stiftelse samt Märta Sohlbergs stiftelse.

Märta Sohlbergs stiftelse stöder kristen retreatverksamhet vid retreatgården Snoan i Lappvik i Hangö. Greta och Alfred Runebergs stiftelse har som uppgift att hedra minnet av skulptören Walter Runeberg.

Utöver det idkar Blomqvist och Gadolin också inflytande i Svenska Blindgården och Krematoriestiftelsen.

Krematoriestiftelsen driver bland annat krematoriet i Sandudd i Helsingfors medan Stiftelsen Svenska Blindgården har finansierat bygget av Svenska skolan för synskadade i Arabiastranden i Helsingfors.

Vicehäradshövding Ralf Blomqvist är ordförande i alla fyra styrelser. Krematoriestiftelsens finansutskott har länge bestått av Blomqvist, Gadolin och en tredje styrelsemedlem.

På kartan här under syns de fem stiftelserna och deras styrelsemedlemmar. Stiftelserna är markerade med gult och personerna med blått.

Uppgifterna är de nyaste från Patent- och registerstyrelsen och beskriver situationen år 2011. För Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan del är uppgifterna är från 2012. Ralf Blomqvist var ordförande i stiftelsen Bensows barnhem 2011.
Bild: Yle/Peter Sjöholm

Uppgifterna är de nyaste från Patent- och registerstyrelsen och beskriver situationen år 2011. För Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan del är uppgifterna är från 2012. Ralf Blomqvist var ordförande i stiftelsen Bensows barnhem 2011.

Totalt handlar det om egendomar för närmare 60 miljoner euro som Blomqvist, Gadolin och Wahlsberg är med och förvaltar. Mest tillgångar har Stiftelsen Svenska Blindgården. Vid utgången av 2011 låg förmögenheten på över 24 miljoner euro.

Stiftelserna där Blomqvist, Gadolin och Wahlsberg idkar inflytande

Stiftelsen Svenska Blindgården

Syfte: "Stiftelsens ändamål är att i en av stiftelsen förvärvad gård i Helsingfors stad bereda bostäder samt skol- och arbetslokaliteter i främsta rummet för svenskatalande blinda personer, vilka äro finska medborgare."

Tillgångar (31.12.2011)GrundadStyrelsemedlemmar
24 572 692,64 €194810

Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan

Syfte: "Stiftelsens ändamål är att bereda värnlösa barn en på kristlig tro grundad moralisk uppfostran för att bli dugliga, fosterländska medborgare med västerländska kulturbegrepp och kärlek till den finska moderjorden och den finlandssvenska kulturen. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom upprätthållande av en barnhemsinstitution ... stiftelsen [kan] även upprätthålla daghem för barn."

Tillgångar (31.12.2011)GrundadStyrelsemedlemmar
18 351 088,28 €19335

Krematoriestiftelsen

Syfte: "Stiftelsens ändamål är att främja eldbegängelse och krematorieverksamhet. Stiftelsen verkar med ideel och allmännyttig målsättning och uppfyller sitt ändamål genom att bevilja understöd samt genom att bedriva verksamhet i krematorie-, kyrkogårds- och begravningsbranschen. I detta syfte kan stiftelsen utan att eftersträva vinst äga och driva krematorier."

Tillgångar (31.12.2011)GrundadStyrelsemedlemmar
12 101 339,27 €19587

Greta och Alfred Runebergs Stiftelse

Syfte: "Stiftelsens ändamål är att värna om Walter Runebergs minne som konstnär och människa. Ändamålet förverkligas genom att sköta omvårdnaden av Walter Runebergs grav, understöda besvarande av Walter Runeberg-museet i Borgå, utdela stipendier för befrämjandet av skulpturutbildningen i Finland ... dessutom kan stiftelsen understöda forsknings och publikationsverksamhet".

Tillgångar (31.12.2011)GrundadStyrelsemedlemmar
3 079 827,97 €19974

Märta Sohlbergs stiftelse

Syfte: "Stiftelsens ändamål är att befrämja upprätthållandet av retreatverksamhet i Finland. Stiftelsen uppfyller sitt ändåmål genom att av kapitalets årliga avkastning bevilja understöd till Retreat-Stiftelsen för underhåll av dess fastighet och stöda den retreatverksamhet som bedrivs på retreatgården Snoan."

Tillgångar (31.12.2011)GrundadStyrelsemedlemmar
1 871 696,11 €20025

Källa: Patent- och registersstyrelsen. Uppgifterna för verksamhetsåret 2011. Tillgångarna är marknadsvärde, men Stiftelsen Svenska Blindgården uppger inte marknadsvärde på sin fastighetsportfölj. Där är tillgångarna enligt bokföringsvärde på fastigheterna och marknadsvärde på resten av tillgångarna.

Hyrde stiftelsens villa för en mark

Rolf Wahlsberg, Valter Gadolin och Ralf Blomqvist är kända från den senaste tidens avslöjanden kring Stiftelsen för Bensows barnhem. Svenska Yles granskande program Radar och finska MOT i TV 1 har berättat om hur Gadolin och Wahlsberg hyrt stiftelsens hus både till sig själva och bekanta. Wahlsbergs hyra för ett av stiftelsens hus i sommarparadiset i Ingå var länge en mark i året.

Trion har också blivit utjagad ur Stiftelsen Maud Kuistilas minne efter att ha köpt bostäder med stiftelsens medel och hyrt ut dem för en billig penning till vänner och bekanta.

Läs också: