Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Avgift minskar på oljeutsläppen

Från 2013
Bild: SuperCEPCO 2011

Oljeutsläppen i Östersjön har minskat betydligt. Enligt Finlands miljöcentral var de genomsnittliga oljeutsläppens storlek år 2012 25 liter. 2008 var motsvarande siffra 175 liter.

Antalet fall av utsläpp har även halverats jämfört med år 2006.

Orsaken bakom detta är troligtvis oljeutsläppsavgiften som togs i bruk 2006. Lagen gör det möjligt att snabbare bötfälla fartygbolag eller privatpersoner som gjort sig skyldiga till utsläpp. Avgiften har i genomsnitt legat kring 10 000 euro.

De finländska myndigheterna registrerade år 2012 54 stycken utsläpp i Östersjön. 47 observationer gjordes inom Finland och de övriga inom Sveriga och Estland.