Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Översvämningsskador ersätts inte i källare i Hangö?

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Bild: Privat/ Ove Lillas

Hangö stad planerar slå fast ersättningsregler vid översvämningar.

Frågan gäller i vilka situationer staden ska betala ersättning om vattnet i stadens avloppssystem stiger så mycket att vattnet rinner in i byggnader och orsakar skador.

De allmänna leveransvillkoren innebär i praktiken att källarrum under marknivån är under den så kallade uppdämningshöjden - alltså den höjd som avloppsvattnet får stiga till i avloppssystemet.

Förslaget inför tekniska nämndens möte på tisdag (19.2) är att Hangö inte betalar någon ersättning om skadan har uppstått i lokaliteter under uppdämningshöjden.

Det hör till husägaren att se till att t.ex. källare under marknivån är skyddade, t.ex. med en uppdämningsventil.