Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Fler arbetslösa utlänningar i Helsingfors

Från 2013
Arbets- och näringsbyrån.
Bildtext Antalet arbetslösa utlänningar har ökat med nästan tusen stycken under de senaste åren.
Bild: Yle

En allt större andel av de arbetslösa i huvudstadsregionen är utlänningar. Det här visar färsk statistik.

Mellan årsskiftet 2010-2011 och årsskiftet 2012-2013 har årsmedeltalet när det gäller antalet arbetslösa överlag hållits på samma nivå i Helsingfors. Det rör sig om lite på 24 000 arbetslösa. Under samma tidsperiod har antalet utlänningar som är arbetslösa ökat från lite på 4 000 till nästan 5 000. I Esbo och Vanda har antalet utlänningar som är arbetslösa inte ökat i samma utsträckning.

Ett sätt för Helsingfors att stävja den här ökningen är att ta i bruk namnlös rekrytering.

- Den namnlösa rekryteringen användas på prov för att undersöka hur bra etniska och andra minoriteter behandlas i rekryteringsprocessen, säger stadens personalchef Hannu Tulensalo.

Inga planer på namnlös rekrytering i Esbo

Först i samband med intervjun ska den sökandes nationalitet avslöjas. Det här försöket kommer nu i första hand att tillämpas i samband med rekryteringen av ny projektchef vid ungdomscentralen.

Enligt en rapport var sysselsättningsgraden bland utlänningar med en högskoleexamen 58 procent i Helsingfors i slutet av 2010. Bland finsk- och svenskspråkiga med en
högskoleexamen var sysselsättningsgraden 30 procentenheter högre, det vill säga 88 procent.

Forskning har också visat att personer med ett ryskspråkigt namn är tvungna att skicka in dubbelt fler arbetsansökningar än finsk- och svenskspråkiga för att få jobb.

Esbo kommer att följa med Helsingfors försök med den namnlösa rekryteringen, men har inga planer på att efterapa.

- Esbo har tagit i bruk övriga modeller för att anställa fler invandrare. Andelen invandrare som jobbar inom Esbo stad har stigit från 2 procent år 2005 till 4,6 procent i fjol, säger rekryteringschef Jutta Takala.