Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Träbränsle kan klassas som kol

Från 2013
Uppdaterad 26.06.2014 16:05.
Vintrigt skogsområde i Vasa.
Bildtext Arkivbild
Bild: YLE/Agneta Glad

Träbränsle kan i värsta fall klassas som kol i framtiden. Ifall EU kommer att kräva en certifiering av skogsbränslet från skogen till slutanvändarna i värme-och elproducerande anläggningar över 1 MW leder det till problem anser branschfolk.

Certifieringen är onödig säger Tage Fredriksson från Bioenergia ry men problemet är att om den saknas kan träbränsle komma att jämställas med kol.

I EU kommissionen har tjänstemän en längre tid funderat på ett utkast till ett direktiv för fasta bränslen i värme- och elproduktion. Arbetet har pågått under flera år och ett förslag borde egentligen redan vara klart men främst Finland och Sverige har kämpat emot de tankegångar som framförts. Det senaste budet är att utkastet till direktiv skall bli klart i april i vår.

Tage Fredriksson från branschorganisationen Bioenergia ry är bekymrad över de tankegångar som framförts från tjänstemän inom kommissionen. De spridda uppgifter som kommit fram om arbetet ger anledning till oro säger Fredriksson. I planerna finns dels en obligatorisk skogsbruksplan för alla skogsägare, inte frivillig som idag och dels en certifiering av alla skogar.

De här båda punkterna leder enligt Fredriksson till en massa kostsam byråkrati utan att man får motsvarande nytta i andra ändan. Han säger att det som kommissionen efterlyser känner man redan till i skogsbruksländerna Finland och Sverige.

I april är det tänkt att EU kommissionen skall komma med ett utkast till direktiv om träbränsle i värme-och elproduktionen, efter det följer behandling i de olika EU instanserna och tidigast 2016 blir direktivet en del av den nationella lagstiftningen