Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

WWF överväger häva rödlistning av vandringssiken

Från 2013
Uppdaterad 21.02.2013 16:41.

Skärpta men varierande bestämmelser drabbar sikfisket. Jord-och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för sikfisket har fått sin rapport klar och den rapporten blir underlag för ministeriets kommande förslag till förordning.

World Wildlife Fund, WWF, anser att vandringssiken är hotad och organisationens rödlistning av siken ledde tidigare till att både K- och S-kedjan inte vågade köpa in sik. Efter det tillsattes arbetsgruppen för att man skulle nå fram till en kompromiss i frågan och bibehålla marknaden för icke odlad sik i landet.

- Jag tycker att man har beaktat de olika sikformer som man fiskar längs kusten på ett vettigt sätt, säger Guy Svanbäck som verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund.
Enligt Svanbäck har man försökt kompromissa på ett vettigt sätt med skyddet av vandringssiken men också tillåta fiske på den havslekande siken och skärgårdslekande sik. Österbottens fiskarförbund har ingått i arbetsgruppen liksom en mängd andra organisationer inklusive WWF.

Arbetsgruppens förslag är ganska komplicerat och innehåller en mix av knutavstånd på siknäten och breddgrader där fisket sker. Beroende på vilken sorts sik fiskaren är ute efter kan knutavstånden i näten variera.

Enligt Guy Svanbäck kan fiskarkåren som helhet leva med kompromissen även om han erkänner att enskilda fiskare drabbas ekonomiskt när de nät man har inte längre är tillåtna just på det område där fisket sker. Den kompromiss man uppnått är viktig också för abborrfisket även om uppdraget specifikt gällde sikfisket säger Svanbäck.

När det gäller vandringssik är regeln 43 mm:s knutavstånd i näten. För de övriga sikformerna kan betydligt mindre knutavstånd komma ifråga i Kvarkenområdet och upp till 64 grader nordlig bredd i Karleby om arbetsgruppens vilja går igenom. I området Stubben till Nämpnäs gäller 40 mm:s knutavtsånd för fiske av havslekande sik och vandringssik. Skyddsexpert Matti Ovaska vid WWF säger att organisationen hade velat ha ett knutavstånd på 45 mm i näten men man accepterade 43 mm.

WWF kommer under de närmaste veckorna att tillsammans med experter gå igenom rödlistningen av vandringssiken. Ifall resultatet blir att de åtgärder som nu föreslås enligt WWF:s uppfattning minskar hotet mot vandringssikens fortbestånd kan rödlistningen hävas och bli gul.

- Det är åtminstone i teorin möjligt, säger Ovaska, att rödlistningen kvarstår trots att WWF godkänt ministeriearbetsgruppens resultat.
Listningen av olika fiskarter på en grön-gul-röd skala är baserad på organisationens internationella kriterier som WWF:s Finlandsenhet inte kan påverka, listningen är baserad på ett poängsystem för olika skyddskriterier.

Läs också: Världsnaturfonden rödlistar lax och sik - yrkesfiskarna protesterar (21.3.2012)