Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tjänstemän: Inga problem med vård på svenska i Helsingfors

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 11:02.
Spotlight
Bildtext Svenskspråkiga åldringar får vård på sitt modersmål, enligt social- och hälsovårdsnämnden.

Tillgången till äldrevård på svenska i Helsingfors är god. Det menar stadens tjänstemän i sitt svar till de 17 fullmäktigeledamöter som i en motion uttrycker sin oro för tillgången på svenskspråkig äldrevård. Motionen behandlas på tisdag i social- och hälsovårdsnämnden.

Staden skriver i sitt svar att social- och hälsovårdsverket vid årsskiftet anställde två svenskspråkiga till social- och hälsovårdens rådgivning. Däremot ser man ingen orsak att grunda en särskild telefontjänst för svenskspråkiga.

Hemvården koncentreras till södra stadsdelarna

Initiativet till motionen har tagits av Thomas Wallgren (SDP) och där konstateras att svenskspråkiga äldre inte får vård på sitt modersmål inom akutvården, långvården, på serviceboende och inom hemvården.

Inom hemvården är de svenskspårkiga "teamen" koncentrerade till de södra stadsdelarna eftersom det där bor fler svenskpråkiga åldringar än på övriga håll i staden.

Social- och hälsovårdsnämnden föreslås följa med situationen när det gäller vård på modersmålet också i framtiden.