Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Topp fem på Västnylands webb förra veckan

Från 2013
Varg i det fria på vintern
Bildtext Vargen väcker känslor och tankar hos våra webbläsare.
Bild: YLE

Sportlovsveckan (vecka 8) var det ingen artikel på webben som tydligt drog ifrån de andra. Alla fem artiklar i topp fem låg nära varandra i popularitet, men mest engagerade fortfarande nyheten från 14.2 om vargar som rör sig i vår region.

Yle Västnyland berättade (14.2) att många rovdjurskontaktpersoner i Västnyland kunde bekräfta att antalet vargar i regionen har ökat.

Under många års tid har det gjorts enskilda vargobservationer i Västnyland, men nu har vilt- och fiskeriforskningsinstitutet slagit fast att en vargflock på fyra vargar har etablerat sig i Ekenästrakten. Vargflocken rör sig både i både Hangö och Raseborg.

Artikeln vargflocken rör sig i Hangö och Raseborg har också lockat många kommentarer.

Utvecklingsavdelningen intresserar

Näst mest läsare förra veckan var det senaste kapitlet i långköraren om utvecklingsavdelningen som försvann i Raseborg. Yle Västnyland har berättat om hur avdelningen lades ner och hur en av de anställda städades bort på samma gång.

Utvecklingsplaneraren överflyttades enligt staden till landsbygdsförvaltningen som sköts av Ingå kommun.

Problemet är bara att Ingå kommun inte heller har den tidigare utvecklingsplaneraren på sin lönelänga.

Yle Västnyland berättade torsdagen 21.2 att stadsdirektören i Raseborg kritiseras för hur fallet med den anställda har skötts.

Kritiken kommer både från en arbetarskyddsfullmäktig och från en facklig organisation.

Att de anställda i Raseborg sägs upp berör

På tredje plats vecka 8 kommer artikeln om att Raseborg kan säga upp anställda.

Raseborgs stad har begravt tanken på att permittera anställda. Istället ser man på anställningsskyddet som upphör år 2014. Då finns det en möjlighet att gallra i leden.

Svenskt och finskt väcker debatt

Tv-programmet Närbild hade i söndags (24.2) en temasändning kring tvåspråkighet. Till exempel i Vasa besökte programmet Vasa gymnasium och finska Vaasan lyceon lukio som har samsats under samma tak sedan ett år tillbaka.

I Västnyland såg vi Svartåbon Hanna Vikman berätta om sina erfarenheter av att vara finskspråkig i svenska Raseborg.

Webbartikeln "Onödig rädsla för det finska i Raseborg" har samlat många kommentarer och lockat många läsare. Artikeln ligger på fjärde plats över lästa artiklar vecka 8.

Hanna Vikman berättar bland annat att hon tycker det skulle vara bra med ett gemensamt skolcentrum på finska och svenska i Svartå.

Sarins grus

På femte plats hittar vi en verklig västnyländsk långkörare.

Frågan om Sarins grustäkt i Bromarv har stötts och blötts i många repriser under åren.

Tvisten om tillstånd och felaktiga beslut har pågått långe. Den 20.2 kunde Yle Västnyland berätta det senaste i kapitlet då det blev stopp för Sarins grus igen.

Förvaltningsdomstolen har beslutat att det inte får förekomma någon verksamhet alls i Rekuby förrän besvären i ärendet har avgjorts.