Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Servicesedlar fungerar inte på svenska"

Från 2013
Uppdaterad 01.07.2015 15:57.
En äldre dam får hjälp
Bild: Bild: Yle/Arja Lento

Enligt Helsingforstjänstemännen har försöket med servicesedlar varit lyckat, och staden kunde börja ta i bruk sedlarna på allvar. Ärendet bordlades i social- och hälsovårdsnämnden i tisdags. På Förbundet de utvecklingsstördas väl tycker man att servicesedlarna inte passar för Svenskfinlands begränsade marknad.

- Servicesedlarna är problematiska i Svenskfinland, eftersom marknaden är så liten, säger Lisbeth Hemgård vid FDUV. Om till exempel en person med utvecklingsstörning inte är nöjd med en viss service han eller hon får och vill utnyttja en servicesedel för att få tjänsten från annat håll, är det inte sagt att de finns andra alternativ att välja mellan.

Valfrihet kan vara en belastning

Hittills har Helsingfors använt servicesedlar som ett försök. Personer med utvecklingsstörning har till exempel kunnat använda sedlar till boende. Sedlarna har också använts inom tjänster som tandvård och dagvård för barn.

Med hjälp av sedlarna behöver inte kommunen erbjuda lika mycket tjänster, eftersom personer i behov av vård tack vare sedeln kan vända sig till den privata marknaden.

- Sedlarna ger användarna större valfrihet. Men när det kommer till personer med utvecklingsstörning kan valfriheten vara en belastning och personen behöver mer hjälp från annat håll.

Brettschneider: Envisa hittar svensk vård

Gunvor Brettschneider, medlem i social- och hälsovårdsnämden, tycker att servicesedlarna borde tas i bruk. Hon säger att en liten marknad inte är ett problem för servicesedlarna.

- Är man tillräckligt envis hittar man nog den vård på svenska man är berättigad till.

Brettschneider säger att servicesedlarna ändå inte ska ta över den offentliga sektorns uppgifter, utan fungera som ett komplement.