Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mögel stänger slöjdsal i Merituulen koulu i Ingå

Från 2013
Uppdaterad 27.02.2013 13:42.
Merituulen koulu i Ingå
Bildtext Skolan har många fuktproblem.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

En färsk undersökning i källaren i Merituulen koulu visar att det finns mögel i golvet i skolans slöjdsal. Salen stängs och repareras i sommar. Också i övrigt har skolan fuktproblem.

Kommunens fastighetschef Ilmari Viljanen säger att problemet i källaren har med dräneringen att göra. Den dränering som finns i skolan är inte tillräcklig vilket leder till att fukt samlas i golvet.

Först ska dräneringen åtgärdas och sedan i sommar saneras golvet.

Var eleverna nu ska få sin slöjdundervisning är oklart, säger rektor Satu Suonpää.

Hon ska kontakta Utbildningsstyrelsen för att höra hur mycket man får rucka på undervisningen i skolan.
- En möjlighet är att ha intensiva veckor med mycket slöjd senare på våren istället för som nu givna dagar i vecka.

Problem en längre tid

Föräldrar till barn i Merituulen koulu har redan länge talat om problem med inhomhusluften i skolan.

Vi kräver snabba åtgärder, stod det på en skylt
Bildtext Föräldrarna ordnade en protestmarsch i höstas.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

I höstas ordnade föräldrarna en protestmarsch mot den dåliga inomhusluften och krävde svar av kommunen.

Rektor Suonpää tycker ändå att kommunen har tagit på allvar på problemen och försöker åtgärda dem.
- Jag litar mycket på företaget Delete Tutkimus Oy som utför mikrobundersökningarna. Också den inomhusluftgrupp som jobbar med problemet är bra.

Fukt i matsalen

Bildtext Fuktmätning
Bild: Ingå kommun/Delete Tutkimus Oy

Fastighetschef Ilmari Viljanen berättar att matsalen har varit ett av sorgebarnen. Taket av glas har läckt och det har runnit in vatten.

Under jullovet byggde kommunen ett nytt tak över glaset.

En vägg som är fuktskadad liksom en del av golvet isolerades med plastväggar. Dessutom skapade man undertryck på det fuktiga området så att luft inte ska sippra ut därifrån.

Därför är det tryggt för barnen att äta i matsalen i väntan på reparation.

Exakt när det blir reparation och var barnen ska äta då är inte klart, men Ilmari Viljanen säger att det kanske sker under mars.

Mera pengar behövs

Bildtext Mikrobprov
Bild: Ingå kommun/Delete Tutkimus Oy

Ingå kommun har reserverat 122 000 euro för årligt uppehåll av skolan.

De här pengarna kommer knappast att räcka till, säger Viljanen.
- Det behövs säkert tiotusentals euro till i budgeten. Jag skulle tror det rör sig mellan 50 000 och 100 000 euro. Samhällstekniska nämnden behandlar frågan om två veckor.

Också i övrigt ska klassrum i skolan undersökas.

Skolan kartlade i oktober och november ifjol hur många elever som hade symptom av den dåliga luften. Rektor Satu Suonpää säger att det var tydligt att det i vissa grupper - alltså i vissa klassrum - fanns elever med mera symptom.

En familj har valt att ha sina barn i hemundervisning på grund av problemen med luften.

Skolan som är byggd 1963, utvidgad 1980 och sanerad åren 2007-2008 är dessutom trångbodd.

I sommar är det meningen att skolan ska utvidgas för att ge rum för alltfler barn.

Diskussion om artikeln