Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Varuboden utvidgar i Pojo

Från 2013
Uppdaterad 28.02.2013 08:04.
Bildtext En större dagligvaroaffär planeras i Pojo
Bild: Yle/Robin Lindberg

Planer på att bygga en större dagligvaruaffär i Pojo utreds.
Tidigare fanns det två affärer i kyrkobyn men i dag finns bara Varuboden-Oslas S-Market kvar, men den vill andelslaget utvidga.

Radio Vega Västnyland: En större S-Market planeras till Pojo

Programmet är inte längre tillgängligt

Bengt Winberg, som är branschdirektör för markethandeln säger att Varuboden-Osla försöker komma över en tomt i centrum av Pojo kyrkoby. Den skall vara så stor att den rymmer en byggnad på 1000 kvadratmeter och en stor parkeringsplats. Helst bygger andelslaget en ny byggnad, de affärsbyggnader som finns i centrum är så gamla, att det skulle krävas stora om- och tillbyggnader. Då blir det billigare att bygga nytt, säger Winberg.

Den nybildade byaföreningen i Pojo kyrkoby hade fått önskemål att den skulle göra något gällande affärerna i Pojo kyrkoby.
Invånarna önskar sig ett bredare sortiment i den enda affären och en ny affär i stället för den som försvann. Många skulle gärna handla i Pojo istället för att åka in till Karis för att köpa till exempel ostar och närproducerade varor.

Bengt Winberg konstaterar att butiken i Pojo har det sortiment som ryms i butiken. Det är inte möjligt att utvidga väggarna kommer emot säger han.

Winberg säger också att han tycker det är bra att byaföreningen vill diskutera handeln på sitt område. Han välkomnar byaföreningen som en part att hålla kontakt med. Han tycker också att det är synd att den enda konkurrenten nu är borta. Två affärer på en ort kan komplettera varandra.
Det affärshus som Varuboden-Osla tänker sig i Pojo kyrkobyskulle vara ungefär 1000 kvadratmeter stor med en försäljningsyta på cirka 800 kvadratmeter.

Diskussion om artikeln