Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vitt skilda åsikter om vårdområdets storlek

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 11:02.
En läkare som håller i ett stetoskop.
Bild: Goodshoot.com / Ludovic Di Orio

Ingen stor överraskning - det är politikernas reaktion på förslaget till ett stort social- och hälsovårdsområde i Västnyland med Lojo som huvudort. Samtidigt är åsikterna delade då det gäller vem som borde sköta vad och på vilket sätt.

Marie Bergman-Auvinen (SFP) från Ingå är inte förvånad över förslaget, men hoppas i alla fall att Ingå kunde tillhöra ett mindre sjukvårdsområde.

Radio Vega Västnyland: Politikers åsikter om ett stort social- och häslsovårdsområde

Programmet är inte längre tillgängligt

- Jag tycker Västnyland är så stort att det kunde delas i två områden. Till exempel enligt de nuvarande sjukvårdsområdena, säger hon. Om vi har ett sjukvårdsdistrikt kan man klara sig med ett mindre befolkningsunderlag.

Enligt henne kan man inte uttala sig om vad som är bäst utgående från en karta. Det väsentliga är om social- och hälsovårdsområdet ska ordna specialsjukvården själv eller inte och den informationen har inte kommit ännu.

- Om specialsjukvården ska ordnas i egen regi så behövs det nog ett så stort område som arbetsgruppen för tillfället jobbar med, säger Bergman-Auvinen.

Ännu större områden behövs

Arbetsgruppen som förbereder social- och hälsovårdsreformen jobbar alltså för tillfället med en modell där de Västnyländska kommunerna från Hangö i söder, till Sjundeå i öster och Högfors i norr skulle höra till ett och samma social- och hälsovårdsområde.

Den gröna fullmäktigeledamoten Timo Raivio från Sjundeå är inte heller förvånad över att det nuvarande kartförslaget ser ut som det gör. Men han tror till skillnad från Marie Bergman-Auvinen på ännu större samarbetsområden.

- Jag tror att Kyrkslätt och Esbo också kunde vara med, säger han.

Enligt Raivio kunde till och med hela Nyland vara ett enda social- och hälsovårdsområde, eller så kunde det delas upp i två områden där Helsingfors hör till den östra delen och Esbo till den västra. Huvudsaken är att det finns flexibilitet, som gör att kommuninvånarna kan välja till exempel vilken hälsovårdscentral de vill besöka.

Om den här modellen innebär att Sjundeåborna inte kan söka vård i Kyrkslätt eller Esbo så vill Raivio inte att Sjundeå ska vara med i den aktuella modellen, utan hellre ingå i ett metropolområde med Kyrkslätt och Esbo.

Raseborg och Hangö för små

I Hangö är SDP-politikern Ulf Lindström inte heller överraskad över att arbetsgruppens modell - stora områden behövs säger han.

- Jag har hela tiden sagt att Raseborgs och Hangös axlar är för små när det gäller att ordna vården. Jag hoppas också att både sjukhuset i Lojo och i Ekenäs får bli kvar och att de kan samarbeta smidigare så att vi får ner kostnaderna för specialsjukvården.

Orealistiskt med små områden

Raseborg har tidigare sagt i sitt utlåtande gällande kommunstrukturlagen att det inte blir billigare för vården och omsorgen att skapa organ med en större invånarbas än 50 till 100 000. Därför vill Raseborg samarbeta med Ingå och Hangö.

Men Karl von Smitten (SFP), som är ordförande för Raseborgs grundtrygghetsnämnd, anser att det är orealistiskt att drömma om små samarbetsområden inom vården.

- Staten vill ha stora samarbetsområden, det har länge varit klart, säger han.

Enligt honom är det extremt viktigt att arbeta för att samarbetet inom HNS på något sätt fortsätter, även om social- och hälsovårdsområdet upptar nästan hela Västnyland.

- Min oro är att man försvagar specialsjukvården. Om man spjälker upp samarbetet inom HNS så är det skenheligt att påstå att invånare i randkommunerna i så fall skulle få lika bra vård som de invånare som bor i metropolen.

Diskussion om artikeln