Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

WWF:s havsörnsgrupp 40 år

Från 2013
Havsörn
Bild: YLE/Seppo Sarkkinen

Världsnaturfonden WWF:s havsörnsgrupp i Finland fyller 40 år. Vårvintern 1973 höll havsörnsstammen på att dö ut av miljögifter. Nu är hotet bland annat utbyggnaden av vindkraftverk.

WWF Finland startade sin havsörnsgrupp vårvintern 1973 när det bara fanns cirka 35 häckande havsörnspar. Av dem var flera dessutom oförmögna att fortplanta sig på grund av miljögifter.

Arbetet för att rädda havsörnarna inleddes med vintermatning. På det sättet fick havsörnarna renare föda än genom att fånga fiskar och vattenfåglar, som innehöll miljögifter från Östersjön.

- Vintermatningen var viktig i synnerhet för att de unga fåglarna överlevde. Med upplysning lyckades vi få ett slut på ofredandet av örnarna. Men avgörande var ändå att de miljöfarliga kemikalierna DDT och PCB förbjöds på 1970-talet, säger havsörnsgruppens förra långvariga ordförande, docent Torsten Stjernberg.

Under 40 år har WWF:s havsörnsgrupp gjort mycket annat till förmån för örnarna. Man har byggt bo åt dem och inrättat skyddsområden. Återhämtningen av havsörnsstammen har kartlagts systematiskt med inventeringar och ringmärkning.

Resultatet av insatserna har varit imponerande: i dagsläget har Finland tio gånger så många häckande havsörnspar som i början av 1970-talet, och vid en inventering i fjol räknade man till 347 ungar.

Nu har skyddsarbetet tagit nya former. Bland annat med satellitspårning kartlägger man havsörnarnas flygleder med tanke på vindkraftsbyggen.

Havsörnsgruppens nuvarande ordförande, docent Toni Laaksonen säger att gruppens mål är att göra sig själv överflödig, men så långt har man ännu inte kommit.

Under det här veckoslutet firar WWF:s havsörnsgrupp sin 40-åriga bana med ett seminarium i Kasnäs i Kimitoön.

Diskussion om artikeln