Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländsk aidsexpert hoppfull

Från 2013
Uppdaterad 04.03.2013 21:28.

Nyheten om att en amerikansk flicka uppenbarligen kunnat botas från hiv är både intressant och hoppingivande, säger aidsexperten och chefen för enheten för virologi vid Institutet för hälsa och välfärd THL Mika Salminen.

Enligt honom finns det inte så många rön i litteraturen om patienter som på riktigt botats när det gäller hiv.

Vi är inne på rätt väg när det gäller att medicinera nyfödda med hivsmitta, fastslår Salminen. Den nyfödda flickan hade medicinerats med starkare mediciner än vad som är gängse praxis då det gäller hivpositiva mammor i USA. På det här sättet kan man minska mamma-barnsmittorna mera än vad man tidigare hade hoppats på.

Aktuellt: Goda nyheter för hivsmittade mammor och deras barn

Programmet är inte längre tillgängligt

Däremot är det för tidigt att säga vilka följder nyheten får för hivsmittade vuxna, säger han. Tillsvidare kan hivsmittades symtom bromsas upp men det har inte funnits någon bot mot själva sjukdomen aids. Behandlas den hivsmittade patienten i tid kan man leva ett relativt normalt liv i dag.

På många håll i världen har hivepidemin stabliliserats. Smittorna ökar fortfarande i bland annat Östeuropa där epidemierna är aktiva och satsningarna på det preventiva arbetet är otillräckliga, framhåller Salminen.

Rekommendationerna uppdateras

- De globala rekommendationerna kommer nog att ses över. I dag medicinerar vi hiv med en medicin - trippelmedicineringen som nu använts i fallet i USA är effektivare, därför kommer nog vårdrekommendationerna att förändras inom några år. Biverkningarna måste ändå uteslutas först.

I det aktuella fallet bär flickan genetiska spår av viruset i sitt blod och därför är forskarna osäkra på om viruset blommar upp på nytt.

- Hivviruset sätter sig i långlivade celler, förklarar Salminen. Flickan har blivit smittad men viruset har inte fått fotfäste. Arvsmassan består visserligen men viruset kan inte fortsätta leva. Kanske kan vi tackla viruset på det här sättet.

- Det är för tidigt att uttala sig om flickan kommer att växa upp helt frisk men resultaten hittills är uppmuntrande, summerar han.

Hiv-smittat spädbarn botades

DN skriver om svenska barn som blivit botade