Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyrt vägunderhåll i Hangö

Från 2013
Uppdaterad 05.03.2013 10:56.
Isiga vägar vållar problem
Bildtext Övriga Västnyland håller samma nivå som resten av landet.

Hangö satsar mest i Västnyland på att sköta sina vägar. Staden lägger dubbelt så mycket pengar på vägunderhållet jämfört med de andra västnyländska kommunerna.

Det finns stora skillnader i hur mycket pengar kommunerna använder på att underhålla vägar. I de kommuner där man satsar mest kan vägunderhållet kosta nästan 300 euro per kommuninvånare och år, mot 13 euro där man satsar minst.

I genomsnitt använde kommunerna 107 euro per invånare på vägunderhåll år 2011, enligt Statistikcentralens uppgifter.

Tradition att gatorna ska skötas väl i Hangö

Hangö betalade 202 euro per invånare för underhållet medan Ingå betalade endast 78 euro. Samtidigt är Hangös ekonomi usel och skuldbördan bland de högsta i landet.

Stadsstyrelsens vice ordförande i Hangö Sten Öhman (SFP) säger att de höga kostnaderna dels beror på att Hangö har ett långt gatunät i jämförelse med andra städer, räknat per invånare.

- Men dessutom har vi en tradition att gatorna ska skötas väl i staden. Jag vill påstå att man gör det för ivrigt, men det finns inte en politisk vilja att spara just i den här frågan, säger den tidigare tekniska chefen Öhman.

- Trots att det är dumt att ställa utgiftsposter mot varandra så står vi trots allt nu i en situation där vi inte har pengar till skolböcker åt eleverna och där åldringsvården lider.

Hamnen i Hangö sköter sitt underhåll själva och påverkar inte Hangös höga siffror. Det har heller inte pågått några större vägprojekt vid den här tiden som påverkat kostnaderna.

Kommun Nettokostnader (€) Per invånare (€) Kommunala vägar/gator Lättrafikled Kostnad per kilometer
Hangö 1 900 000 € 202 € 128 km 26 km 12 338 €
Lojo 4 334 000 € 109 € 308 km 93 km 10 808 €
Sjundeå 665 000 € 108 € 26 km 10 km 18 472 €
Raseborg 2 970 000 € 103 € 244 km 44 km 10 313 €
Ingå 433 000 € 78 € 34 km 8 km 10 310 €

Övriga Västnyland håller samma nivå som resten av landet
Lojo Sjundeå, Raseborg var alla rätt nära landets medeltal. Raseborg satsade 103 euro, Sjundeå 108 och Lojo 109.

På grund av ändringar i Googles karttjänster fungerar den interaktiva kartan inte längre. Den har därför tagits bort från artikeln 21.8.2020.

Det finns ändå vissa skillnader i hur kommunerna bokför vägunderhåll. En del kommuner väljer till exempel att bokföra omasfaltering av vägar under andra budgetmoment. Nettokostnaderna (utgifterna minus intäkterna) per invånare är ändå en siffra som ofta används när kommunerna vill jämföra sig med varandra. Privatvägarna räknas inte med i den här jämförelsen.

Läs också: