Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dagisgrupperna är för stora

Från 2013
Uppdaterad 05.03.2013 12:06.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Fler skötare på daghemmen och mindre gruppstorlekar. Det efterlyser majoriteten, hela 95 procent, av de barnskötare som svarade på Vårdarfacket Supers enkät. Idag slår lagen om barndagvård fast hur många barn det får finnas per barnskötare i en daghemsgrupp, men någon gruppstorlek fastställs däremot inte.

Barnskötarna anser nu att det i den nya lagen om förskolepedagogik borde finnas ett tak för gruppstorlekarna på daghem. Problemen med allt för stora grupper är nämligen många. Bland annat kan barnen inte uppmärksammas individuellt, barnskötarna blir utarbetade och barnen blir stressade. Dessutom är det svårt att märka av mobbning i stora daghemsgrupper.

Många av dem som jobbar på daghem har närvårdarutblidning. Supers utredning visar också att nästan hälften av närvårdarna som jobbar inom dagvården har övervägt att byta bransch. Över en tredjdel av dem jobbade som visstidsanställda, och majoriteten av dem är visstidsanställda mot sin egen vilja. En femtedel av barnskötarna har dessutom varit visstidsanställda i mer än tre års tid.

- Det är inte heller bra för barnens utveckling att skötarna byts ut ofta, säger Supers ordförande Silja Paavola.

En av de största orsakerna till att många barnskötare överväger branschbyte är att de upplever att det i dagens läge är omöjligt att erbjuda kvalitativ barnskötsel på daghem. Enligt Super måste skötarna ha mer tid för barnen för att barnen ska kunna få den individuella uppmärksamhet som de behöver. Därför föreslår Super nu att det som mest får finnas tio barn i dagisgrupper som är ämnade för barn under 3 år.

Super vill också göra den subjektiva rätten till dagvård gällande enbart på deltid om inte studier, arbete eller sjukdom kräver barnskötsel för heldag.