Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tvåspråkiga möten fungerar bra

Från 2013
Uppdaterad 06.03.2013 12:35.
Professor Nina Pilke vid Vasa universitet
Bild: Yle/ Ulrika Stagnäs-Lund

Hur fungerar egentligen tvåspråkighet i mötessammanhang. Det här har professor Nina Pilke vid Vasa universitet undersökt. Och en slutsats som hon drar i sin rapport är att tvåspråkighet fungerar alldeles utmärkt. Fler tvåspråkiga organisationer kunde modigt gå in för att ha sina möten på två språk.

- Ett centralt resultat är att hela 85 procent av mötesdeltagarna ansåg att den språkliga praxisen på mötena fungerade bra, säger Pilke.

En orsak till att mötena fungerar trots att de går på två språk är att både ordförande och föredragande sköter språkförmedlingen bra. De tolkar spontant antingen genom att upprepa eller referera. Det som mötesdeltagarna ändå upplevde i rapporten var att de tvåspråkiga mötena tenderade att ha en del upprepningar och tog lite mera tid.

- 67 procent säger att upprepning är onödigt och tidskrävande, så tvåspråkighet tar lite tid, men samtidigt tycker de att det är naturligt att använda två språk, det är rättvist. Tvåspråkigheten stimulerar och utmanar, säger Pilke.

Både finska och svenska användes ganska exakt lika mycket på mötena. Finska pratades 53 procent av tiden och svenska 47 procent.

I rapporten har man undersökt språklig praxis, språkval, språkväxling och språkförmedling på tvåspråkiga möten som hållits av samarbetsgruppen för Österbotten. Mötena både filmades och dessutom fick mötesdeltagande svara på frågeformulär. Materialet samlades in under 2010-2011.