Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Koskinen vill få bort gårdsvargarna

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 17:23.

Många av invånarna i Virmo i Egentliga Finland upplever att den lokala vargflocken har blivit ett allt större hot mot tryggheten. Det har lett till att myndigheterna och ortsbor har hamnat på kollisionskurs.

Jordbruksminister Jari Koskinen (Saml) sade tidigare att man ska kunna skjuta de vargar som skrämmer människor och som upprepade gånger rör sig på folks gårdsplaner.

- Gårdsvargarna måste fås bort från gårdarna. Om det bevisligen är samma djur som dyker upp på gården ska man kunna skjuta den, säger Koskinen som var gäst i Yles tv-program Morgonettan.

Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet finns det ungefär 160 vilda vargar i Finland. Men jägarna anser att antalet är betydligt högre. En del av vargarna håller sig undan befolkningen och lever vilda i skogen men under senare tid har en del börjat röra sig också i bebodda trakter. I vinter har det rapporterats om vargar i bland annat Åboland och Västnyland.

Men Koskinen betonar att ingen på eget bevåg kan gå och skjuta en gårdsvarg.

- Att döda en varg i självförsvar eller om den hotar ett barn kan vara försvarbart men då måste man kunna visa upp klara bevis för att vargen har varit hotfull, säger Koskinen.

Det är Finlands viltcentral som avgör om en varg ska skjutas och det är också den instansen som utfärdar jaktlicensen. Av årets kvot finns det kvar ett tiotal jaktlicenser.

Skogsexperten Petteri Tolvanen på WWF Finland håller i princip med om att man ska kunna skjuta gårdsvargar som har börjat vänja sig av att få sin föda nära bebyggelsen, men han påminner om att de är undantag.

-Och om man skjuter en varg i en större flock kan man göra stor skada. Flocken splittras och ungvargarna börjar röra sig på egen hand och då är risken större att de börjar förirra sig in på folks gårdstun, säger Tolvanen.

Diskussion om artikeln