Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Estland: Får präster tillhöra frimurarna?

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 17:23.
Glasmålning i kyrka
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle

I Estland kan präster förbjudas att höra till frimurarna. Trettio personer inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Estland har lämnat in ett förslag om ett förbud till kyrkorådet.

Enligt personerna bakom förslaget har frimurarorganisationen skapat så mycket förvirring inom församlingarna att kyrkan nu borde dra en tydlig gräns mellan kyrkan och frimurarlogerna.

Diskussionen om kopplingen mellan frimurare och kyrkan blossade upp när det avslöjades att en högtuppsatt präst från Tallinn hade stigit högt i hierarkin inom den slutna frimurarorganisationen.

I Finland fördes liknande diskussioner för tiotals år sedan, med påföljden att en grundlig utredning gjordes. Utredningen slog då fast att det inte finns motstridigheter mellan frimurare och den kristna tron.

Nu har frågan börjat diskuteras igen och många är kritiska.

Kykoherde Harry S. Backström i Väståbolands församling säger i en intervju till Kyrkpressen att prästeden där prästen lovat att "alltid och överallt tjäna Kristi kyrka" inte ger stort utrymme för bindningar till andra organisationer.

Yle Uutiset, Kyrkpressen

Diskussion om artikeln