Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Områdesrektor slopas i Raseborg?

Från 2013
Snappertuna skola.
Bildtext Bland annat Snappertuna skola har tillsammans med tre andra skolor i Raseborg varit med i försöket med områdesrektor.
Bild: YLE/Monica Slotte

Försöket med områdesrektorer i fyra mindre skolor i Raseborg har inte gett önskat resultat. Därför ska bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i morgon ta ställning till att avsluta försöket med gemensam rektor.

Billnäs skola, Pojo kyrkby skola, Snappertuna skola och Västerby skola har sedan hösten 2011 haft en gemensam områdesrektor. Varje skola har dessutom haft en egen vice rektor.

Försöket har nu utvärderats. Det har visat sig att ansvarsfrågan inte har varit klar och att det har varit svårt att skilja administration från pedagogik. Däremot har samarbetet för att utveckla undervisningen fungerat bra.