Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stadsdirektörernas löneförhöjning behandlas på nytt

Från 2013
Uppdaterad 11.03.2013 10:37.
Pengar som sticker upp ur en börs.
Bildtext Från och med årsskiftet har stadsdirektörerna i Helsingfors haft mer pengar att röra sig med.

Stadsdirektör Jussi Pajunens och biträdande stadsdirektörerna Pekka Sauris, Ritva Viljanens, Hannu Penttiläs och Laura Rätys löneförhöjning ska behandlas på nytt på grund av risk för jäv.

I december fattade stadsstyrelsen beslut om att höja lönerna från den 1 januari i år, men då föreslogs stadsdirektör Jussi Pajunens löneförhöjning av den äldsta biträdande stadsdirektören Pekka Sauri, medan biträdande stadsdirektörernas löneförhöjning föreslogs av Jussi Pajunen.

Pekka Tiusanen (Sannf) som är suppleant i stadsfullmäktige gjorde en rättelseyrkan där han bland annat pekade på att det kan strida mot principerna om jäv att stadsdirektörerna föreslår en löneförhöjning åt varandra. Därför ska stadsstyrelsen fatta beslut om en ny behandling där det är stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml) som föreslår löneförhöjningen.

Summan består

- Enligt stadens advokater finns det en risk att staden skulle förlora i fall av en rättegång och därför behandlar vi frågan på nytt, säger Tatu Rauhamäki.

Tiusanen som gjorde rättelseyrkan är advokat och har en advokatbyrå i Gårdsbacka. Förutom att han ifrågasatte att stadsdirektörerna föreslår löneförhöjningen åt varandra ifrågasatte han också andra delar av beslutet. Bland annat att det borde ha varit den nuvarande och inte den föregående stadsstyrelsen som skulle ha fattat beslut om löneförhöjningarna och att lönenivån är oskäligt hög samt att löneförhöjningarna inte ingår i arbetsavtalen. När det gäller det här delarna ser stadsstyrelsen ingen anledning att vidta åtgärder.

Då det gäller lönenivån tar Tiusanen i sin rättelseyrkan fasta på att beslutet strider mot den allmänna principen om löneförhöjningar i det nuvarande ekonomiska läget. Han påpekar att stadsdirektörens lön i Helsingfors är högre än den som borgmästarna i New York och London förtjänar.

Löneförhöjningarna kommer ändå att bestå i den nya behandlingen.

- Jag ser inte att det finns en anledning att ändra på summorna då lönerna ska behandlas på nytt, säger Lasse Männistö (Saml), som sitter i stadsstyrelsen.

Det innebär att stadsdirektörens löneförhöjning är 900 euro i månaden och de biträdande stadsdirektörernas är 700 euro i månaden. Löenförhöjningen trädde i kraft vid årsskiftet.

Läs också:
Sannfinländarna vill överklaga stadsdirektörslön
Det blir en löneförhöjning för Pajunen
Pajunen vägrar kommentera löneförhöjningen
Stadsdirektören ska få löneförhöjning