Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Målet är mera öppenhet och dialog i Raseborg

Från 2013
Uppdaterad 11.03.2013 16:48.
Håller intresset för klimatfrågorna på att bli vår nya religion? Det tror veckans kolumnist, Christoffer Gröhn. Bild: YLE/Brand X Pictures
Bildtext Vilka steg ska Raseborg ta i framtiden?

Politikerna i Raseborg samlades till ett seminarium om framtida strategier på lördagen (9.3). Ett av diskussionsämnena var större öppenhet.

Det var ett seminarium för fullmäktigeledamöterna. Av 43 ordinarie ledamöter deltog 33 och 3 suppleanter.

Politikerna hade delat upp sig i fyra grupper med olika teman - grundtryggheten, bildningen, samhällstekniken samt deltagande och inflytande.

Inget att dölja

Gruppen som diskuterade invånarnas möjlighet att delta i beslutsfattandet ville betona stadens öppenhet, säger Camilla Grundström från SDP.

Camilla Grundström.

Grundström som är första vice ordförande för stadsstyrelsen säger att det är viktigt för invånarna att se att det inte förekommer mygel eller något annat skumt inom staden.
– Men det är klart att vi alltid kan bli bättre på öppenhet och det ska vi arbeta på.

Staden ska utreda olika möjligheter att bättre föra diskussion med invånarna. Det finns många e-kanaler vi kan använda, säger Grundström som inte vill vara för specifik för att inte lova något som inte går att genomföra. Men en e-kanal kan t.ex. vara en chatt.

Hon betonar också att all trafik på nätet ska ske med namn och tillåts inte vara anonym.

Ett sätt att föra diskussion är också att ordna invånarkvällar.

Grundström säger att det är viktigt att hitta en balans; det ska gå att föra en dialog med invånarna men det ska vara hanterbart så att tjänstemän och politiker också hinner jobba och inte bara svara på frågor.

Många utmaningar för bildningen

Stadsstyrelseordföranden Anders Walls från SFP satt med i arbetsgruppen som funderade på framtiden för bildningen. Han säger att de stora utmaningarna för framtiden är behovet av renoveringar och nybyggen.

Samtidigt som elevunderlaget minskar behövs det nya daghem och renoverade skolor då gamla byggnader inte uppfyller kraven.
– Svartåproblematiken finns kvar och i Pojo måste vi se om både skolan i Fiskars och i kyrkbyn ska renoveras eller om man kunde slå samman något, säger Walls.

Han poängterar samtidigt att staden inte längre har särskilt många skolor kvar och att det därför kan bli svårt med skolstängningar. En möjlighet är att se över elevupptagningsområdena och på det sättet jämna ut elevantalet.

Tekniska sektorn

Anders Walls berättar att en hel del nytänkande finns att genomföra inom den samhällstekniska sektorn.

Redan nu har sektorn försökt använda sina resurser effektivt.

Istället för att planera många områden för nya bostadstomter satsar staden på att prioritera vilka områden som är viktigast. De områdena planeras först och görs klara innan man går vidare till följande område.

På så sätt räcker stadens resurser bättre till och områden planeras i snabbare takt, säger Walls.

Klart i juni

Strategin ligger nu på stadsdirektörens bord. Därifrån förs den till koncernsektionen och stadsstyrelsen. Sedan för fullmäktige en remissdebatt och ger vägkost till stadens tjänstemän och ledande politiker om hur strategin ska vidareutvecklas.

I juni är det meningen att fullmäktiges nya strategi ska vara färdig och godkännas.

Men det är inte bara politiker som ska ha en åsikt. Också invånarna ska få påverka strategin.

Anders Walls berättar att staden också senast då en strategi gjordes upp hörde invånare. Förutom invånarkvällar kan invånare få svara på enkäter och berätta vad de tycker att är allra viktigast.