Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Laboratorieanställd skadades illa av radioaktivt jod

Från 2013
Uppdaterad 12.03.2013 14:55.
geigermätare

Ett hål i en handske ledde till att en laboratorieanställd vid ett medicinföretag utsattes för starkt radioaktivt jod.

Den dos av 131-jod som arbetstagaren utsattes för var ungefär femtio gånger större än den mängd som huden på en hand får utsättas för på ett år. En dylik dos kan leda till lokala hudskador. Hudskadorna visar sig flera veckor efter att området utsatts för strålning.

Arbetstagaren fick en strålningsdos på 35 millisievert (mSv) . En person som arbetar i strålningsutsatta områden får inte utsättas för mera än 20 millisievert i medeltal per år - och aldrig mer än 50 millisievert per år.

Skadan skedde i februari vid ett företag i Jyväskylä.

Olyckan har rapporterats till Strålsäkerhetscentralen.

Finländarnas genomsnittliga stråldos från olika källor uppskattas vara ungefär 3,7 mSv om året. Av den mängden orsakas ungefär 2 mSv av radon i inomhusluft. Ungefär 0,3 mSv orsakas av naturliga radioaktiva ämnen i kroppen och ungefär 0,5 mSv av röntgenundersökning. Nedfall efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl beräknas orsaka en ungefärlig dos på 0,04 mSv om året, uppger Strålsäkerhetscentralen.