Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoön kan få billigare el i framtiden

Från 2013
Uppdaterad 26.06.2014 16:17.
Ellinje i solnedgång.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Radio Vega Åboland: Vindkraft kan leda till billigare el på Kimitoön

Programmet är inte längre tillgängligt

Kimitoöborna kan kanske få möjlighet att köpa elektricitet som producerats av öns framtida vindkraftverk till ett billigare pris.
Det hoppas åtminstone kommunens utvecklingsavdelning som förbereder ett nytt miljöprojekt med fokus bland annat på vindelektricitet och möjligheten för alla på ön att dra nytta av de planerade vindkraftverken.

Kommunens utvecklingsavdelning håller som bäst på och förbereder ett nytt projekt för kommunen och inom ramarna för det projektet har Annalena Sjöblom stått i kontakt med Kimitoöns eldistributör Fortum. Enligt Sjöblom är Fortum intresserat av att göra Kimitoön till ett pilotområde med så kallade smarta elnät.

Smarta elnät innebär att konsumenten kan följa med vad elektriciteten kostar, styra sin användning av el och välja att köpa elektricitet då när den är som billigast.

Billigast skulle elen vara då när det blåser hårt och vindkraftsparkerna skulle producera mycket el.

Exempel

Det börjar blåsa hårt på eftermiddagen och vindkraftverken börjar producera mer elektricitet. Fortum sänker el-priset och meddelar sina kunder om prissänkningen t ex via ett sms. Kunden kan då välja att t ex knäppa på bastun eller varmvattenberedaren. Alternativt kan kunden låta bli att använda mycket el under sådana tider då elen är dyr.

För Fortum skulle arrangemanget innebära att konsumtionen av el troligen skulle vara högst då när det också produceras mest el och som lägst då det produceras minst el.

- Det riktas mycket kritik mot att Kimitoön inte egentligen har någon nytta av att det eventuellt byggs stora vindkraftsparker på ön. Målet med projektet Smarta Kimitoön är att invånarna ska kunna dra nytta av kraftverken.

Smarta Kimitoön behandlas i kommunstyrelsen i dag.

Kommundirektörens förslag är att kommunen ansöker om extern finansiering från Egentliga Finlands förbund. Totalt skulle projektet kosta 150 tusen euro. Förbundet skulle stå för 70 procent av kostnaderna och kommunen för 30 procent.

Smarta Kimitoön handlar också om att hjälpa kommunens olika avdelningar att göra klimatsmarta upphandlingar. Enligt nya direktiv från staten är det meningen att hälften av kriterierna i alla offentliga upphandlingar i framtiden ska ta fasta på miljö. I praktiken betyder de nya kriterierna att det blir lättare att gynna till exempel närproducerade råvaror i offentliga upphandlingar.

Dessutom vill man med hjälp av projektet uppdatera kommunens ekologiska program och stöda företag inom miljöteknologi på ön. Som exempel på miljöteknologi nämner Sjöblom montering av vindkraftsturbiner och solpaneler.

Annalena Sjöblom leder för tillfället projektet Kimitoön självförsörjande på energi. Det projektet tar slut den sista juni.