Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

STX ser framtid i havsvind

Från 2013
Uppdaterad 12.03.2013 15:44.
Vindmöllor
Bild: YLE/AP Graphics Bank

STX Finland hoppas bli pionjär på att bygga ut vindparker i nordliga havsområden.

På sistone har den osäkra finansieringssituationen på Åbovarvet varit föremål för diskussion. Samtidigt har STX i relativ tysthet utvecklat kunnande inom vindkraftsteknologi.

Per Stenius som leder STX Finlands vindkraftsenhet hoppas att byggandet av havsvindparker tar fart i Finland och våra närområden.


Finland har goda förutsättningar för vindkraft vid kusterna

STX Finland har utvecklat fundament för vindkraftverk till havs som kan byggas vid STX varv i Åbo och Raumo och transporteras ut med existerande fartyg. Många andra finländska bolag har också kunnande som kunde utnyttjas. Enligt Stenius kunde hela off-shore-parker i princip byggas av enbart inhemska aktörer. Han poängterar att det rör sig om investeringar som kan jämföras med medelstora kryssningsfartyg.

Våren 2012 visade en undersökning att Finland har de bästa förutsättningarna bland alla Östersjöländer för att bygga ut vindkraften vid kusterna. Enligt undersökningen är både vindförhållandena och havsdjupet mycket väl lämpade för stora vindkraftsparker i Skärgårdshavet, Kvarken och Bottenviken. Ändå har arbetet gått långsamt och de första egentliga havsvindparkerna är än så länge bara under planering.

Tyskland och Danmark är de Östersjöländer som har kommit längst med att bygga ut vindkraften till havs. Stenius säger att de till skillnad från Finland har haft en aktiv energi- och industripolitik som stöder varann. Han säger att det vore bra om en första finländsk havsvindpark kunde få ett statligt innovationsstöd. Samtidigt poängterar han att STX Finland inte är ute efter att fiska statliga stöd för vindkraften.

Undersökning: Finland idealiskt för vindkraft

Diskussion om artikeln