Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inga intressekonflikter för ledningen i Karleby

Från 2013
Bildtext Veikko Laitila är stadsstyrelsens ordförande i Karleby
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Att en politiker kan jäva sig räcker. Det finns ingen juridisk orsak för stadsstyrelsens ordförande Veikko Laitila (c) att avgå trots att han är regionchef för byggbolaget YIT samtidigt som han sitter i stadsstyrelsens sektion för stadsplanering.Det anser Karleby stads jurist Ben Weizmann.

Han säger dessutom att staden och den del av YIT som Laitila är regionchef för inte har så nära kontakter att det orsakar problem. Blir det några oklara fall så kan Laitila jäva sig.

Pekka Nokso-Koivisto (saml) kräver att Veikko Laitilas avgår. Nokso-Koivisto anser att det är etiskt och moraliskt fel att Laitila sitter i stadsstyrelsens sektion för stadsplanering och samtidigt är regionchef för en del av YIT. Juristen Ben Weizmann säger att det handlar om Laitilas valbarhet. Bara vid starka kopplingar och upprepade kontakter mellan staden och YIT kan det bli problem.

- Om han upprepade gånger måste jäva sig kan det bli fråga om att han inte är valbar.

Valbarheten prövas redan innan stadens organ tillsätts och det är sällan politiker har så starka kopplingar till något företag att det skulle förhindra valbarhet. Jävighet prövas däremot rätt ofta.

- Politikerna är rätt snabba att jäva sig, de jävar sig nästan för ofta, säger Weizmann.

Juha Myllymäki är ledande jurist på kommunförbundet. Han anser att det inte är bra att begränsa valbarheten för mycket. En viktig del av demokratin är just rätten att få ställa upp i val och bli vald.
Pekka Nokso-Koivisto anser att Laitila kan få vara kvar i stadsstyrelsen men inte i planeringssektionen. Det motiverar han med att Laitila enklare kan jäva sig i stadsstyrelsen, men inte i en sektion som kontinuerligt planerar stadsutveckling.