Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Föda anonymt i Tyskland

Från 2013
Bebislucka i Neukölln i Berlin
Bildtext Bebislucka i Neukölln i Berlin.
Bild: EPA / Maurizio Gambarini

Den tyska regeringen har enats om ett lagförslag som ska ge kvinnor möjlighet att föda barn på sjukhus under falskt namn. Meningen är att minska antalet födslar som sker under osäkra förhållanden utanför sjukhusen då kvinnan blivit gravid ofrivilligt. Sådana barn lämnas ofta i så kallade bebisluckor.

Enligt lagförslaget ska barn vars mödrar uppgett ett falskt namn på sjukhuset kunna få reda på sin mammas identitet då de fyller 16. Barnen ges dock bort till adoption efter födseln.

Tiotals barn placeras i bebisluckor i Tyskland varje år. Regeringen säger sig hoppas att lagen ska göra luckorna överflödiga. Om parlamentet godkänner lagförslaget kan det träda i kraft i maj 2014.

Bebisluckor var vanliga på medeltiden. Ogifta kvinnor som blivit gravida kunde diskret lämna sina nyfödda där. Luckorna vittjades med jämna mellanrum av sköterskor eller nunnor.

Luckorna återuppstod i Tyskland år 2000 efter att flera övergivna barn hittats döda i Hamburg och i dag finns det cirka 100 sådana i landet. Bebisluckor är vanliga också i Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien.

FN:s kommitté för barnets rättigheter har kritiserat bebisluckorna och sagt att de kränker barnens rätt att få veta sin härkomst.

I Frankrike har kvinnor haft rätt att föda barn på sjukhus anonymt sedan 1993 och barnen kan få reda på sin mammas identitet då de blivit vuxna, men bara om modern går med på det. Det finns inga uppgifter om bebisluckor i Frankrike. Den franska lagen och barnens rätt att alltid ha rätt att få veta vem mamman är debatteras dock häftigt.

Rätten att föda anonymt fanns på 1800-talet också i Sverige under Barnamordsplakatet, men rätten avskaffades 1917.