Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Extra nedskärningar huvudbry i ramförhandlingarna

Från 2013
Uppdaterad 02.07.2015 17:01.
Bild: Yle

De extra nedskärningarna, eller skattehöjningarna, som ska finansiera tillväxten väntas bli den stora stötestenen under regeringens förhandlingar om budgetramarna för de kommande fyra åren.

Regeringen samlas till manglingen på torsdag.

Redan tidigare stod det klart är att målet är skattehöjningar och nedskärningar på mellan 500 miljoner och en miljard euro.

Det som nu orsakar huvudbry är de satsningar på tillväxt och sysselsättning som regeringen hoppas komma överens om.

De satsningarna måste finansieras med minst en lika stor summa, vilket betyder ytterligare nedskärningar och skattehöjningar för flera hundra miljoner euro.

I satsningarna ingår sannolikt en sänkning av samfundsskatten och tilläggsanslag för bostadsbyggande.

Regeringen har också tänkt meddela hur de tilläggskostnader som svaveldirektivet orsakar sjöfart och industri ska kompenseras.