Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Lagen i byggbranschen följs formellt men inte i verkligheten"

Från 2013
Uppdaterad 15.03.2013 08:06.
Byggplats
Bildtext Det är svårt för en huvudentreprenör att ha full koll på hela leverantörskedjan inom byggbranschen.

Enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet ska huvudentreprenören kräva in en rad olika intyg av underleverantörerna, bland annat intyg över betalda skatter, handelsregisterintyg och intyg över pensionsförsäkringar.

Också Helsingfors har slarvat

Olika bolag inom Helsingfors stad har slarvat under de senaste åren.

- Under år 2010 fick tre av stadens fastighetsbolag betala sammanlagt 17 000 euro i vite efter regionförvaltningsverkets granskning.

- 2010 gjordes också fyra arbetarskyddsgranskningar på byggen där stadens egen tjänsteproducent Stara var huvudentreprenör. Då framkom att lagen om beställarens utredningsskyldighet inte hade uppfyllts och Stara fick skriftliga anvisningar om att vidta åtgärder, men inget vite.

- 2011 gjordes tre arbetarskyddsgranskningar på Staras byggen. I två fall hade man något att anmärka på, men Stara fick inte vite.

- Under 2012 utfördes inga granskningar på stadens byggarbetsplatser.

Källa: Helsingfors stads rapporter om grå ekonomi 2010-2012

- Pappren levereras oftast, men i verkligheten kan det se annorlunda ut, säger Oskar Aho, som är inspektör vid regionförvaltningsverket i södra Finland.

Han har i uppgift att kontrollera att lagen om beställarens utredningsskyldighet uppfylls. I fjol gjordes 325 granskningar på byggarbetsplatser i södra Finland i syfte att kontrollera att lagen följs. Följs den inte kan ett företag dömas till tiotusentals euro i vite.

Mot lagens anda

- Utredningsansvaret uppfylls rent formellt, men trots det kan det hända att underleverantören har stora skatteskulder eller skulder i fråga om pensionsföräskringsavgifter. Det är inte heller lagvidrigt om det finns en betalningsplan, men det snedvrider konkurrensen om planen inte följs och om det därmed uppstår nya skulder, säger Aho.

Andan i lagen om utredningsskyldighet är att konkurrensen inte ska snedvridas.

- Lagen ska se till att alla företag inom byggbranschen ska kunna tävla om byggprojekt på samma villkor och att inte några företag får en konkurrensfördel av att inte betala skatt, pensionförsäkringsavgifter eller kollektivavtalsenliga löner. Men beställaren har rätt att välja vilka företag den samarbetar med, säger Aho.

Erkki Nurmi vid Helsingfors byggbolag HSB-Byggherre säger att leverantörskedjorna ofta kan vara utmanande att kontrollera, men att staden reagerar direkt om någon underlverantör inte sköter sig.

- Om vi har godkänt en underleverantör som senare får betalningsstörningar gör vi en reklamation och kräver att saken åtgärdas. Åtgärdas det inte bryter vi kontraktet med underleverantören, säger Nurmi.