Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Birdlife: Fågelarter i våtmarker och kärr minskar

Från 2013

Fågelföreningen Birdlife är oroad över att beståndet av fåglar i våtmarker och kärr minskar.

Enligt Birdlife har antalet utrotningshotade våtmarks- och kärrfåglar nästan trefaldigats på tio år. Nu definieras 19 våtmarksfågel- och 8 kärrfågelarter som utrotningshotade. Det är enligt Birdlife oroande med tanke på naturens mångfald.

Birdlife tror att osaken kan vara att vattendragen övergöds och att det har skett förändringar i näringskedjan.

Bland våtmarksfåglarna har svarthakedoppingen, bläsanden, brunanden och sothönan minskat i antal. Bland kärrfåglarna har ripan, smalnäbbade simsnäppan och sädgåsen minskat.