Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Jobb och barn svårt pussel för tyska kvinnor

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 11:23.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Svårt för mammorna i Tyskland - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

I Tyskland föds allt färre barn. Det här hänger bland annat ihop med att det för kvinnorna kan vara en oöverkomlig uppgift att kombinera arbete och familj. Speciellt svårt är det här i det tidigare Västtyskland.

När man en gång gungar, så ska man gunga ordentligt. För tvåbarnsmamman Christine Hoffmann betyder det här ett långt pass i lekparken. Barnen, som är två och fyra år gamla, har just kommit hem från dagvården. Den äldre från dagis, den yngre från farmor och farfar.

Kort tidigare har jag träffat Christine på sjukhuset i Nürnberg, där hon jobbar som kvinnoläkare. För Christine som skiftesarbetar, är hennes egna föräldrar och svärföräldrarna en oumbärlig hjälp för att få allt att gå ihop.

– Utan hjälpen skulle jag inte kunna jobba på heltid, vilket jag nu gör. Vi har inte fått någon dagisplats för vår tvååring och det ser också ut som om vi inte kommer att få en inom den närmaste framtiden, säger Christine Hoffmann.
Också flera av hennes kolleger har svårt att få dagvårdsplatser för sina under treåriga barn. Därför är hon en av få mammor som jobbar heltid.

Fler dagisplatser behövs

Att det är svårt att kombinera barn och arbete hänger i Christines fall inte på arbetsgivaren, även om hon medger att det är lättare att samarbeta med kolleger och förmän som själva har familj. Det stora problemet är bristerna i de tjänster som stad och samhälle erbjuder.

– Det behövs fler dagvårdsplatser och det så fort som möjligt. Daghemmen borde också ha mer flexibla öppethållningstider. Om fredagarna stänger dagiset redan under tidig eftermiddag och det leder förstås till problem.

Också från myndighetshåll ser man att det är just till exempel ett daghems förkortade fredagsöppethållning som ställer till det för de arbetande mammorna. I en utredning som har gjorts av det tyska institutet för befolkningsforskning konstateras att arbete och familj i alltför många fall är en omöjlig kombination. Därför är det allt fler kvinnor som tvingas välja, och i de flesta fallen går arbetet före barnen.

Bilden av den tyska mamman

Att få barn i Tyskland har aldrig varit mindre attraktivt än vad det nu är, slår forskarna fast i sin rapport. Det här hänger också ihop med de attityder som finns i samhället.

– I Tyskland har många en klar uppfattning om vad som hör ihop med att vara en bra mamma. Hit hör bland annat att stanna hemma när barnen är små. Den yttre pressen på mammorna är alltså stark och många mammor försöker förstås leva upp till den här idealbilden, säger Martin Bujard vid institutet för befolkningsforskning i Wiesbaden.

– Samtidigt visar utredningar att två tredjedelar av tyskarna anser att småbarnen lider om mamman arbetar. I de flesta andra europeiska länderna är man för det mesta av en annan åsikt, säger Bujard.

Men också inom Tyskland finns stora skillnader. I det tidigare Östtyskland med sitt väl utbyggda dagvårdssystem är det hur vanligt som helst att mammorna jobbar. I väst och delstater som Bayern får mammor som Christine kämpa med attityderna.

– Ibland får jag riktigt försvara mig för att jag har valt att gå tillbaka till arbetet trots att barnen är små. Ibland försvarar jag mig trots att folk kanske inte ens bryr sig, men det hänger väl ihop med att man som mamma alltid får räkna med att ha ett lite dåligt samvete, säger Christine Hoffmann.

Självklart att jobba

Att stanna hemma, var ändå något som Hoffmann aldrig funderade över.

– Helt ärligt så tror jag det är bättre för barnen att jag jobbar. Här hemma skulle jag bara ta stress över varje dammkorn. Nu är det inte så viktigt hur det ser ut hemma och på sätt kan jag njuta av tiden med barnen då arbetsdagen är över. Dessutom tycker jag om mitt jobb och jag vill också hela tiden bli bättre på det jag gör, säger Hoffmann.

Under de senaste åren har mycket gjorts för att göra det lättare för mammorna att jobba. I många av storstäderna är det ändå fortfarande stor brist på dagisplatser. Dessutom går en stor del av de yngsta skoleleverna i så kallad halvdagsskola, vilket betyder att någon skall ta hand om dem då skolan är slut. Och då ligger det förstås närmast till hands att det är mamman som gör det. Att röja de här hindren är främst politikernas uppgift. Många arbetsgivare är redan med på noterna säger Martin Bujard.

– De reformer som redan har gjorts har ett starkt stöd bland arbetsgivarna. Då många tyska firmor lider av brist på arbetskraft, vill de gärna ha de välutbildade mammorna ut i arbetslivet, säger Bujard.

Och bland de arbetande mammorna ser man att attityderna håller på att förändras, men att det tyvärr går långsamt.

– Jag hoppas att jag inte alltid behöver förklara och försvara mitt beslut att jobba. Jag frågar ju inte heller varför någon väljer att stanna hemma. Man älskar inte sina barn mindre bara för att man har ett jobb att sköta, säger läkaren Christine Hoffmann.