Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetskonflikt hotar Nestes fartyg?

Från 2013

En arbetskonflikt kan hota Nestes tankfartygsflotta. Sjömansunionen meddelar att man inte kan godkänna de inbesparingar som rederiet Neste Shipping har aviserat. Samarbetsförhandlingarna som berör hela personalen både till sjöss och till lands avslutades på måndagen. Rederiet Neste Shipping har meddelat att upp till 130 arbetsplatser kan skäras ner.

Sjömansunionen har inte förståelse för de åtgärder som rederiet planerar. Neste-koncernen gjorde i fjol en vinst på 350 miljoner euro och företaget delade ut dividender för 97 miljoner euro,skriver Sjömansunionen.

-Neste Shippings planer rimmar dåligt då vinsten gemförs med de inbesparingar på 15 miljoner euro som planeras, menar facket. Sjömansunionen efterlyser också att den största ägaren, staten, griper in och försvarar arbetsplatserna som hotas. För tillfället finns det 390 sjöanställda ombord på rederiets tankfartyg. Facket är oroat för att Neste Shipping planerar flagga ut sin flotta. T.ex. med tanke på kristider är det viktig att fartygen seglar under finskt flagg, skriver Sjömansunionen.

Neste Shipping väntas nästa vecka meddela om resultatet från samarbetsförhandlingarna. Vd Arvo Ruotsalainen vill inte i det här skedet yppa hur många arbetsplatser som sist och slutligen hotas.

- I januari talade vi om högst 130 arbetsplatser. Det var utgången inför förhandlingarna som fördes med fem fackförbund, säger vd Ruotsalainen.

Arvo Ruotsalainen säger att Neste Shipping är ett självständigt bolag som ägas av Neste Oil.

- Moderbolaget utgår ifrån att alla delar av koncernen skall leva upp till de ekonomiska mål som slagits fast. Neste Shipping har inte sedan 2009 uppnått sina ekonomiska mål , säger Arvo Ruotsalainen.