Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sista möllan i Barösund kanske stannar

Uppdaterad 21.03.2013 06:06.
Bildtext Vindkraft väcker känslor.

Den enda mölla som finns kvar i Barösund i Ingå är i blåsten och tystnar kanske för gott. Politikerna i byggnads- och miljönämnden i Ingå beslöt i tisdags att inleda en process för att ta tillbaka eller ändra miljötillståndet.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland
Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan

År 2002 fick de tre vindmöllorna i Barösund miljötillstånd. Företaget Saba Wind anlitade en byggherre som heter Enercon att bygga dem. Men inte länge efter att de monterats upp så kom klagomålen. Speciellt de fritidsboende stördes av ljudet och skuggorna som möllorna skapade.

Situationen blev allt mer komplicerad och efter en tid blev tre möllor endast en. Så här säger vice vd Tage Romberg på Saba Wind:

– Vi måste inte ta ner dem, vi sålde två verk till Tyskland av eget intresse när det blev så inflammerat, det är onödigt att ta sådana strider.

Långkörare

Klagomålen på buller har fortsatt och turerna i de olika kommunala organen har pågått i åratal. Så det här har inte blivit en helt billig historia för kommunen. Exempelvis för den senaste bullermätningen som kommunen stod för år 2011 så reserverades 16 000 euro. Bullervärdena överskreds då två av fyra gånger som de mättes.

Saba Wind var inte nöjda med bullerresultaten från 2011och kommunen har sedan dess upprepade gånger försökt få Saba Wind att ge ett svar från en egen bullermätning och till sist hotat med göra den själv på Saba Winds bekostnad. Det hotet konstaterade nämnden till slut att var misslyckat. Saba Wind har begärt tilläggstid.

Ägarföretaget säger att det är den som byggt möllorna som ska stå för de här kostnaderna, inte de själva. Det verkar alltså finns vissa tveksamheter kring ansvaret mellan Saba Wind och byggherren Enercon. På vems ansvar ligger då bullermätningarna?

– Det är inte Sabas uppgift att göra vindmätningar. Enercon är planansvariga, de känner bäst till egenskaper och ljudnivåer. De ska nu stå till svars för planeringen och har lovat komma med en mätning.

Omstart

Nu räcker det här velandet och tvekandet tyckte byggnads- och miljönämnden och beslöt att inleda ny process där alla parter ska höras om möllans framtid. Nämnden hänvisar till att företaget inte under ett års tid "presterat något bemötande av resultaten i Pöyrys bullerutredning och inte heller trots upprepade uppmaningar inkommit med förslag om hur olägenheterna kunde minskas, eller egna bullermätningar som ger klarhet i situationen", står det i ärendets beredning där kravet alltså också är en ändring eller ett återkallande av miljötillståndet.

Tills framtiden klarnar så är kravet att Saba Wind ska begränsa bullret genom att låta rotorn gå långsammare - och det har företaget gjort. Nu håller sig alltså bullret på rätt nivå.

– Vi ligger på cirka 14 varv i minuten istället för 22 som är verkets maximinivå. Men det ger självklart mindre energi.

Barösundmöllans ägare gjorde ändå ett sista försök att inte låta ärendet gå så långt att det finns risk att miljölovet dras bort och kom i sista minuten före tisdagenkvällens nämndmöte in med en ny regogörelse över läget - men den förklaringen ansåg nämnden inte att gav någon ny information.

Ärendet kungörs och handlingarna framläggs till påseende och det betyder att Saba Wind har ungefär en månad tid på sig att lämna in ny information som kan ändra beslutet. Ett sista försök att inte låta ärendet gå så här långt gjorde Saba Wind och kom i sista minuten före nämndmötet in med en ny redogörelse över läget men den gav inte de svar som nämnden ville ha eller någon ny information.

– Men inom en månad kommer nog behövligt material in till kommunen, säger Romberg.

Ärendet har också varit till HFD och svänga år 2010