Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Större vårddistrikt kan ge jämnare kvalitet på vården

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Anne Salovaara-Kero
Bild: YLE/Roy Fogde

Planerna på att reformera social- och hälsovården möts med blandade känslor.

Enligt det förslag som presenterades i tisdag skulle landet delas in i 34 social- och hälsovårdsområden.
Enligt förslaget skulle kommuner med färre än 20 000 invånare inte längre själva få bestämma hur man ordnar sin service. I till exempel Österbotten skulle Vasa bli ansvarskommun för social och hälsovården i Österbotten.

För dem som är i stort behov av tjänsterna är däremot vårdens innehåll och kvalitet av stor betydelse.
Trebarnsmamman Anne Salovaara-Kero i Vasa säger sig ha märkt att det råder stora skillnader mellan kommunerna när det gäller tillgången på specialvård. I de större kommunerna finns både specialkunskap och personalresurser, i de mindre är det sämre ställt. Enligt henne skulle större områden kunna ge bättre service.

Salovaara-Kero som själv är mor till en pojke med utvecklingsstörning anser att det i större organisationer finns möjlighet till en större ansamling av spjutspetskunskap som de mindre kommunerna i detta nu inte kan erbjuda.

Det viktigaste anser hon ändå vara det att man i framtiden tar större hänsyn till användarperspektivet.
De som är storkonsumenter av social- och hälsovård har ofta en stor kunskap och borde i högre grad än nu tas med i utvecklingsarbetet då vården skall förnyas.