Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pengar viktigaste orsak att jobba för många

Från 2013
Tre smeder i Helsingfors.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Varannan finländare anger pengar är den viktigaste orsaken till att jobba. Innehållet i arbetet är viktigast bara för var femte och var tionde anser att syftet med arbetet är viktigast, visar en enkät som Tapiola Bank har låtit göra.

I norra Finland, på landsbygden och i mindre städer ansåg rentav 80 procent av dem som svarade på enkäten att pengar är den viktigaste orsaken att arbeta. Av unga personer, mellan 18 och 34 år ansåg 78 procent att pengarna är viktigast. I södra Finland uppskattar man oftare arbetets innehåll än i norr.

- Det hänger ihop med tillgång till arbete, tror Marja Pajulahti, vd för Tapiola Bank. I glesbygden går det inte att välja och vraka mellan arbetsplatser, men i södra Finland finns bättre möjligheter att välja arbete utgående från innehåll. De unga anser främst att arbetet är ett sätt att finansiera livet och hobbyn. Också arbetets status är viktigt för unga personer, säger Pajulahti.

Över 55 åringar är de mest entusiastiska och unga personer minst entusiastiska över sitt jobb.

En dryg fjärdedel skulle helt sluta jobba om ekonomin tillät det. De flesta ansåg att 1,5 miljoner euro är ett sådant belopp som skulle göra det möjligt att sluta jobba, men en fjärdedel kunde inte ange någon specifik summa.

- Det här torde vara ett tecken på att man inte har funderat över hur mycket man tjänar under sin arbetskarriär och hurudana summor det rör sig om, tror Pajulahti.

I enkäten frågades också om hur vardagen ser ut år 2050. Över hälften, 56 procent av dem som är över 55 år tror att vardagen inte ändrar särdeles mycket och 29 procent tror till exempel att kontanter inte längre används år 2050.

Enkäten gjordes av Yougov i Finland. Frågorna besvarades av drygt 1 000 finländare.