Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inga fler finska bin till Åland

Från 2013
Uppdaterad 21.03.2013 11:59.
En geting som sitter på en vit blomma.
Bild: Yle / Jari Flinck

Från och med nästa månad är det förbjudet att transportera bin till Åland från övriga Finland. Det gäller både täckta yngel och fullvuxna bin.

Orsaken till förbudet är att man vill bekämpa spridning av varroakvalstret till Åland. Kvalstren är vanliga i bikupor och förekommer på många håll runtom i Finland, utom just på Åland. Kvalstret parasiterar på bin. Utan förebyggande åtgärder och bekämpning leder det till att hela bisamhällen utplånas.

I stället planerar man att ansöka till Europeiska kommissionen om att Åland ska beviljas titeln "varroafritt område". Sedan ska man endast importera bin från andra varroafria områden.

Varroakvalstret sprider en sjukdom som kallas varroatos. I Finland förebyggs djursjukdomen genom att man rapporterar så fort man upptäcker den, men på Åland ska sjukdomen nu bekämpas med stöd av lag.