Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Liikanen gillar ekonomiska besluten

Från 2013
Erkki Liikanen

Det är bra att regeringen lyckades fatta beslut om kommande års budgetramar, men det är ännu för tidigt att bedöma hur besluten påverkar ekonomin, anser Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen.

- Det är viktigt att regeringen håller fast vid principen att vända statens skuldsättning under den här regeringsperioden. Om de här besluten räcker vet vi efter att vi har sett alla siffror, säger Erkki Liikanen..

Han väntar sig mer precisa siffror av Finansministeriet nästa vecka.

Den andra frågan som kan ha mycket vikt enligt Liikanen är beslutet att sänka samfundsskatten till 20 procent.

- Vi har haft en tradition i Finland att vi skapar mer och mer skattelättnader för företagen och mera hål i hela skattesystemet, vilket har lett till högre skattegrader. Nu verkar det som om regeringen vill vända på trenden - skapa en bredare skattebas, färre skattelättnader och lägre skattegrader.

- Jag tror att linjedragningen är viktig.

Regeringen har marknadsfört beslutet som ett sätt att skapa nya jobb. Om så sker, kan Liikanen inte bedöma.

- Det kan ha en positiv inverkan men hur många arbetstillfällen som skapas kan jag inte säga. Det kan ta en viss tid.

Stresstester inte helt lyckade

Liikanen, medlem i Europeiska centralbankens råd, säger att Cypern under veckoslutet har möjlighet att lägga upp ett program som stabiliserar den offentliga ekonomin och landets banksektor.

- Om de gör ett program med EU och Internationella valutafonden så kan de klara sig.

Om cyprioterna på tisdag, när landets banker väntas öppna, tar ut sina depositioner står bankerna inför likviditetskris, varnar Liikanen. ECB har lovat stöda bankerna fram till måndag.

Liikanen intygar att mycket nog har gjorts för att förhindra dylika ekonomiska kriser i Europa, men att arbetet inte ännu är färdigt. Han medger att man gällande till exempel stresstesterna på Europas banker delvis har misslyckats.

- Testerna har inte gått bra i alla länder, men i Finland och i Norden har man kunnat lita på testerna.

- De var viktiga i princip, men kanske var scenarierna som de grundade sig på för optimistiska. Till exempel bostadspriserna i Irland sjönk mer än man hade räknat med, vilket orsakade förluster för bankerna. I framtiden måste man vara mera realistisk, anser Liikanen.

Han påpekar att finansmarknaden i Europa ändå nu mår bättre. Men realekonomin är inte i skick.

Den europeiska ekonomin väntas krympa i år.

- Vi måste hoppas på att hitta bottnet i början på nästa år, men redan i höst ska situationen vara bättre. Vi kanske kan få draghjälp av Amerika och Kina.