Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Neste Shipping skär ned

Från 2013

Neste Shipping har avslutat samarbetsförhandlingarna som resulterade i att bolaget säger upp besättnings- och serviceavtalen för tre fartyg. Bolaget äger ifrågavarande fartyg tillsammans med den svenska Stenakoncernen.

I och med att avtalen sägs upp ska Neste Shipping anpassa sin personalstyrka på land och till havs till den nya situationen. Personalen minskar med 124, av vilka 21 sägs upp. För återstoden gäller frivilliga pensionsarrangemang och visstidskontrakt som inte förnyas.

Neste Shipping är ett rederibolag som ägs av Neste Oil.