Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mobiltelefonproblem i Campus Allegro

Från 2013
Campus Allegro
Bild: Campus Allegro

Hörbarheten för mobiltelefoner i Campus Allegro kvarteret är inte den bästa. Problemet uppmärksammades i takt med att de olika utbildningarna flyttade in i kvarteret och verksamheten tog fart.

VD Maria Höglund vid Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Bildtext Maria Höglund
Bild: YLE/ Kjell Vikman

- Som situationen är idag har alla operatörer problem, samtal bryts och hörbarheten är på vissa ställen bättre och vissa ställen sämre säger VD Maria Höglund vid Jakobstadsnejdens Telefon Ab.
Problemen är enligt henne hanterbara idag men de behöver definitivt åtgärdas.

Orsaken går att finna i de ihopbyggda husen med tjocka stenväggar, metall- och glaskonstruktioner. Det går inte att åtgärda problemet med några yttre åtgärder.

Jakobstadsnejdens Telefon AB har ett inre nät på ritbordet och det här är ett arbete som har hög prioritet. Maria Höglund säger att hörbarhetsproblemen skall vara åtgärdade före semestrarna.

Läs också: Mobilen fungerar dåligt i nya hus (6.3.2013)