Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vikström: Samkönade äktenskap svår fråga

Från 2013
Uppdaterad 27.03.2013 16:11.
Biskop Björn Vikström

Kyrkan ska inte försöka diktera lagstiftning, utan väntar nu på hur riksdagen behandlar frågan om samkönade äktenskap, säger biskop Björn Vikström.

Vikström säger att frågan om samkönade äktenskap är svår både för politiker och för kyrka. Frågan delar både politikerna, kyrkan och kyrkorna. Men kyrkan ska inte diktera hur jämställdheten ska förverkligas i lagstiftningen utan i stället delta i värdedebatten och hävda alla människors lika värde.

Ingen samstämmighet inom kyrkan

- Det kommer inte att finnas någon samstämmighet inom kyrkan. Frågan är hur vi ska kunna leva med de olika uppfattningar som finns och ändå hitta en linje som är trovärdig. Det kommer inte att bli lätt men det är min uppgift som biskop och kyrklig beslutsfattare att försöka hitta en linje, säger Vikström.

Kyrkan kan fortsätta att förrätta vigslar som tidigare. Det är också möjligt att kyrkan omprövar sin inställning till samkönade äktenskap eller ger ifrån sig vigselrätten. Av det här tre alternativen ser biskopen en omprövning av inställningen till samkönade äktenskap som det alternativ som kunde skapa mest debatt.