Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Noviastuderande i Åbo blir mångprofessionella

Uppdaterad 28.03.2013 08:22.

Personalen inom social- och hälsovård kunde bli bättre på att använda de olika yrkenas kompetenser. Det här är något som studerande vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo får lära sig.

Enligt Pia Liljeroth, som är överlärare på vård- och det sociala området vid Novia i Åbo, handlar det om att vara mångprofessionell.

- Det centrala är patientens behov. Alla kommer in i den här samarbetet med sin yrkeskunskap. Jag som sjukskötare bidrar med mitt kunnande och socionomen och läkaren med sin kunskap.

På utbildningen för social- och hälsovård vid Novia i Åbo samarbetar utbildningsprogrammen med varandra t.ex. så att sjukskötare och socionomer kan ge varandra synpunkter utgående från sina egna arbetserfarenheter.

I december utexamineras de första studerandena som utbildats enligt den här modellen. Lotten Achrén studerar till att få en högre yrkeshögskoleexamen som sjukskötare. Hon tycker att utbildningen ger många nya insikter.

- Jag arbetar redan som ledare, men utbildningen ger mig ett annat sätt att tänka. Bland annat när det gäller att få till stånd förändringar.

Men för att förverkliga den här typen av samarbete behövs också arbetsgivarna. Märta Marjamäki, samkommunsdirektör för Kårkulla samkommun, tycker att den här utbildningsmodellen låter bra och hon hoppas att arbetsgivarna ska bli bättre på att ta tillvara den här kunskapen.

- Våra klienter behöver ett mångprofessionellt tänkande. Nu då vi vet mer om vad vårdutbildningen går ut på kan vi också marknadsföra den. Det är vår uppgift att förverkliga den här modellen på fältet.