Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ministerium i öppet gräl med sina forskare

Från 2013
Uppdaterad 02.04.2013 12:13.
Lodjur
Bild: YLE/Seppo Nykänen

Jord- och skogsbruksministeriet struntar i de egna forskarnas forskningsresultat, skriver tidningen Helsingin Sanomat.

Ministeriet har förbigått både miljö- och agroforstforskarna och deras synpunkter på ny skogslagstiftning. Inte heller har ministeriet lyssnat på havs- och fiskeriforskarnas synpunkter gällande de omstridda laxkvoterna, skriver tidningen.

De beviljade licenserna gällande avskjutning av storvilt har överskridit de rekommendationer Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har givit med tanke på djurstammarnas fortbestånd.

HS nämner också att ministeriet har ifrågasatt uppgifterna om det växtskyddsämne, som ute i Europa har bedömts utgöra en risk för trädgårdsbin.

Fiskefrågorna upprör

Frågor som berör fiskar och fisket är särskilt eldfängda. Ministeriet och forskarna har varit av olika åsikt redan länge, säger fiskeriprofessor Hannu Lehtonen vid Helsingfors universitet till tidningen.

- Det hjälper inte att forskarna säger att det skulle vara smart att göra på ett visst sätt, säger Lehtonen. - Forskningsresultat ifrågasätts och till och med dementeras.

Ministeriets tjänstemän påstår sig veta bättre än forskarna hur det står till med tjuvfisket i södra Östersjön. Ministeriet tror inte heller att de svaga laxstammarna skulle kräva absolut fångststopp för att repa sig, listar Lehtonen. - Man vill inte heller diskutera större fångstmått för gösen.

"Småsaker"

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen (Saml) tillbakavisar kritiken mot ministeriet. - Inte är det väl förbjudet för ministeriet att "tänka med egen hjärna" säger han.

Forskarna har enligt Koskinen fäst sig vid petitesser. Det är en sak att stifta en lag om skog och skogsbruk - det är inte fråga om en naturskyddslag.

Fiskefrågorna och de omstridda laxkvoterna kommenterar Koskinen med att säga att EU inte har noterat att polackerna skulle tjuvfiska. Internationella havsforskningsrådet har beaktat tjuvfisket när rådet har gjort upp sina rekommendationer.

De hotade storviltstammarna kommenterar Koskinen med att säga att lostammen har tredubblats på tio år. - Jag påstår att jaktlicenserna inte har gjort det, säger Koskinen.

Diskussion om artikeln