Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flest skolnedläggningar i Sydösterbotten

Från 2013
Uppdaterad 04.04.2013 16:57.
Dagsmark skola
Bildtext Dagsmark skola är den senast nedlagda skolan i Sydösterbotten. Den stängde 2012.
Bild: Dagsmark skola/Siv Bergman

Närpes och Kristinestad toppar listan över kommuner som har stängt flest skolor i Svenskfinland. Tillsammans med Borgå har de sydösterbottniska städerna stängt fem skolor vardera under de senaste åtta åren. Det visar Svenska Yles kartläggning av det finlandssvenska skolnätet.

I Närpes finns det förtillfället tillräckligt med elever i alla skolor, men prognosen visar att Pjelax skola understiger gränsen på 36 elever år 2018.

Programmet är inte längre tillgängligt
Flest skolnedläggningar i Sydösterbotten - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

- Bildningsnämnden får nästa måndag ta ställning till om vi från Mosebacke skoldistrikt ska överföra några byar som ligger relativt geografiskt nära Pjelax elevupptagningsområde så att skolan kommer upp till 44-45 elever. Om man ser på lång sikt borde det vara mera okej att justera några elevdistrikt mellan varandra än att dra in en skola som dessutom är relativt nybyggt och i mycket gott skick, säger bildningsdirektör Åsa Snickars i Närpes.

Enligt det förslag som bildningsnämnden ska ta ställning till flyttas barn från Gottböle och Bäckliden från Mosebacke skola till Pjelax skola för att rädda Pjelax skola.

Skolor som lagts ner eller slagits ihop med en annan skola 2005-2012

På grund av ändringar i i Googles karttjänster fungerar kartan inte längre och den har därför tagits bort från artikeln 21.8.2020.

Om du bara vill se de skolor som lagts ner finns det en knapp i kartans övre högra hörn. Sammanslagningarna kan till exempel handla om lågstadieskolor som slagits ihop med en högstadieskola. Elevantalet inkluderar också förskoleelever om det fanns sådana i skolan.

Dålig ekonomi kan stänga skolor trots god elevprognos

I Kristinestad har alla fyra svenska lågstadieskolor tillräckligt med elever enligt rådanade elevgränser och så långt prognosen sträcker sig, men den dåliga ekonomin i Kristinestad gör att man inte riktigt vet hur det kan gå i framtiden.

- Det är annat sen hur beslutsfattarna funderar om hur det är mest ekonomiskt att lösa det, säger Margareta Rissanen, rektor med skoldirektörsuppgifter.

I Kristinestad är det Tjöck och Härkmeri skolor som är minst, med strax över och strax under 30 elever. Härkmeri skola är uppsamlande skola för Sideby, Skaftung och Ömossa, där skolorna stängde en efter en mellan åren 2005 och 2009.

- En förflyttning av eleverna i båda de här skolorna innebär nog för en del långa avstånd. Det är alltid smärtsamt att stänga en skola. Det är smärtsamt för byn, för föräldrarna, för lärarna och för den som har hand om skoldirektörsuppgifterna att vara den som vrider av strömmen och säger hej då, säger Rissanen.

Elevprognosen som stäcker sig fram till 2018-2019 visar bland annat att elevantalet i Härkmeri sjunker från 28 i dag till 20 år 2018. Tjöck skola har i dag 34 elever, år 2017 endast 21 för att året därpå igen stiga till 26.

10 stängda skolor i Sydösterbotten sedan 2005

I Kristinestad stängde de svenska skolorna i Perus, Ömossa och Sideby år 2005. Skaftung skola, som då även inhyste Sideby- och Ömossaeleverna, stängde år 2009 och eleverna flyttade till Härkmeri skola. Dagsmark skola med 22 elever stängde 2012.

I Närpes slogs Rangsby, Töjby och Nämpnäs skolor ihop med Norrnäs skola och blev Västra Närpes skola. Mariaskolan, som var en specialskola, stängde 2008. Kalax skola slogs samman med Kåtnäs skola 2010 och blev Stenbackens skola.

Läs också: