Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svensk utbildning slår rot i finska samhällen

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 17:33.

De senaste sju åren har varit ödesdigra för byskolorna. 61 svenskspråkiga skolor har lagts ner medan bara fyra nya har grundats. Finskspråkiga Lahtis, Kervo och St Karins har fått var sin svensk skola.

Att starta från noll på ett språk med lokalt svag ställning är både utmanande och inspirerande tycker Taina Tuominen, rektor vid Svenskbacka skola i Kervo. Hon kavlade upp ärmarna och började tillsammans med sin lärarkollega bygga upp Svenskbacka skola under hösten 2011. Skolan har 22 elever utspridda på sex årskurser, men redan nästa år ska en tredjedel fler gå i skolan.

Språkmångfald på hemorten

Kervobor hade jobbat för en svenskspråkig skola i staden sedan millennieskiftet. När Petri Härkönen blev stadsdirektör gav arbetet resultat.

- Tidigare fick de svenskspråkiga eleverna åka till Tusby eller Sibbo och barnen i språkbadet på Folkhälsans daghem Trollebo erbjöds ingen svensk skola att fortsätta i. Nu fungerar Trollebo och Svenskbacka i en nedlagd finsk skolas utrymmen.

Bob Karlsson vid Utbildningsstyrelsen ser de nya skolorna i finska miljöer som en fräsch utveckling. De svenskspråkiga skolorna lockar till sig tvåspråkiga barn som annars skulle välja en finsk skola. Det ökar också intresset för språkbad på orten.

- Svenskspråkiga skolor i Uleåborg och Björneborg har överlevt i starkt finska miljöer samtidigt som nya skolor i Hyvinge och Lahtis har etablerat sig bra. S:t Karins svenska skola har haft en rivstart efter en turbulent början.

Svenska skolor samarbetar

Svenskbacka skola är redan med i samarbetet språkön, mellan svenskspråkiga skolor på nio finska orter. De ordnar temadagar och i vår är det Kervos tur att sammanställa skoltidningen av artiklar från alla språköskolor.

Överlag är samarbetet viktigt för att små nya svenska skolor ska klara sig. Det bygger upp verksamhetskulturen och är en ekonomisk förutsättning. Utan att dela buss med den finska närskolan skulle simhallen och skidbacken bli obesökt.

På en årskurs med endast två elever är relationerna allt viktigare. Konflikter sprids snabbt över hela skolan. Därför samarbetar också elevvården och elevrådet med andra skolor och skolan har skolfarfar och -morföräldrar.

Allt inte ännu på svenska

För tillfället är alla elever i Svenskbacka tvåspråkiga och skolan erbjuder endast modersmålsinriktad finskundervisning. En enspråkigt svensk elev på klassen kunde därför behöva stödundervisning. Speciallärare är det brist av på många håll, även i Kervo.

Bob Karlsson på Utbildningsstyrelsen påminner om att allt skall erbjudas på svenska enligt lagen, men att verkligheten ännu har sina brister. I Svenskbacka talar skolpsykologen svenska, men varken kuratorn eller hälsovårdaren. Det är inom elevvården och informationen som svenskan ofta saknas.

Under 2010 gallrades 17 svenskspråkiga skolor, men den värsta nedskärningen verkar vara förbi. Under de två senaste åren har totalt sex stycken fått avsluta sin verksamhet.

Av Jenny Blomqvist

Läs också: 60 skolor färre i Svenskfinland - se karta