Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lager får byggas i Pernå trots nämndmotstånd

Från 2013
lovisa stads flagga
Bild: YLE/Stefan Härus

Peseba Oy ska få bygga två lagerbyggnader invid väg 170 mellan Forsby och Pernå i Lovisa.

Det anser stadsstyrelsen i Lovisa, som därigenom gick emot tekniska nämndens förslag att inte bevilja avgörande för planeringsbehov.

Peseba verkar inom branschen för hyrning och besittning av fastigheter. Lagren skulle vara sammanlagt drygt 800 kvadratmeter och användas för bevaring av båtar och containers.

Tekniska nämnden konstaterade att lagren delvis skulle byggas på ett viktigt grundvattenområde och vara emot delgeneralplanen för området. Stora lager skulle splittra den befintliga samhällsstrukturen, ansåg nämnden. Också bygglovsinspektören och miljövårdsinspektören var emot bygget.

Stadsstyrelsen i Lovisa ansåg ändå i sitt möte på tisdagen att det går att bygga lagren om vissa villkor uppfylls. Lagren får inte placeras på de viktigaste grundvattenområdena och deras påverkan på grundvattnet ska elimineras.

Beslutet är slutligt för stadens del och ska nu godkännas av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Det är ännu möjligt att NTM-centralen förkastar beslutet och då kan frågan gå till förvaltningsdomstolen.