Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg investerar i kärnkraft och vindkraft

Från 2013
Uppdaterad 09.04.2013 12:35.
Bildtext Det är oklart hurudant projektet i Pyhäjoki sist och slutligen blir.
Bild: Fennovoima

Det är oklart hur mycket staden Raseborg i framtiden kommer att investera i Fennovoimas kärnkraftverk eller i vindkraftsparker i norr. Men enligt tidigare överenskommelser och beslut kommer staden i vår att betala drygt 200 000 euro för olika energiprojekt.

Stadsstyrelsen behandlade på måndagen (8.4) ett investeringsanslag på 225 000 euro för stadens energibolag Ekenäs Energi. Men ärendet drogs bort bort eftersom det behövdes mera information.

Vindkraft

Hälften av pengarna går via Katternö Kraft Ab till vindkraftbolaget Rajakiiri Oy. Ekenäs Energi äger 1,3 procent av aktierna i Rajakiiri.

Rajakiiri äger 8 vindkraftverk á 3 MW i Torneå. De blev klara vintern 2011 och Ekenäs Energi har deltagit i finansieringen. Pengarna behövs då ägarna nu tar över lånen för bygget.

Tidigare har staden också via Katternö Kraft investerat i vindkraft i bolaget Puhuri Oy. Ekenäs Energi äger 6,6 procent av Puhuri.

Företaget bygger 7 vindkraftverk á 3 MW nära Brahestad i ett projekt som kallas Kopsa 1. I framtiden ska projektet kanske utvidgas till Kopsa 2.

Men för att Raseborgs stad och energiverket ska kunna delta i Kopsa 2 behövs nya beslut. Staden tar ställning till den frågan senare i vår.

Kärnkraft

Den andra halvan av 225 000 euro går via Katternö Kärnkraft Ab till Fennovoimas kärnkraftsprojekt.

För stadsstyrelsen är den här summan på 113 000 euro egentligen bara en formalitet. Staden har redan tidigare förbundit sig att betala summan för Fennovoimabygget.

Vid årsskiftet uppgick stadens investering i Fennovoima till omkring 450 000 euro och med den här summan till närmar sig Raseborgs kärnkraftssatsning 600 000 euro.

Men här blir det stopp för en tid. Staden har förbundit sig att delta i kärnkraftsbygget fram till sista april i år. Sedan behövs nya beslut.

Fennovoimas framtid blev osäkrare ifjol då storägaren E.ON drog sig ur projektet och sålde sina aktier. Nu förhandlar Fennovoima om olika stora reaktorer med olika leverantörer.

Det betyder också att ingen i det här skedet vet hur mycket kärnkraftverket i Pyhäjoki kommer att kosta.

Politiskt beslut

Också för Raseborgs stad gäller det nu att fundera på hur man vill ha det.

Det finns politiska åsikter som av princip är mot kärnkraft och det finns också de som tycker att det inte hör till en stad att syssla med den här typen av verksamhet. Det kan bli dyrt.

Andra ser en investering i energi som något som kan vara lönsamt. Det kan hjälpa staden att ha en välmående ekonomi.

Senast i juli ska Katternö Kärnkraft Ab se över Fennovoimaprojektet och bedöma hur lönsam hela investeringen är.

Det ger vägkost också för politikerna i stadsfullmäktige i Raseborg som sedan på hösten ska besluta om staden ska fortsätta investera i kärnkraft eller inte.

Tre alternativ

Ann Storsjö från SFP leder direktionen för Ekenäs Energi. Hon säger att staden kan välja mellan tre alternativ.

Raseborg kan fortsätta investera i projektet.

Staden kan besluta att sluta investera men behålla kvar sin andel. Den här andelen kommer att krympa i takt med att andra investerar mera, men kan kanske ändå ge någon avkastning för staden.

Det tredje alternativet är att dra sig ur och sälja aktierna. Men här gäller det att sälja när staden kan få det bästa priset och just nu då framtiden är oviss för Fennovoimas projekt är det säkert inte bästa läge att sälja.

Diskussion om artikeln