Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Lärarfacket OAJ: För hårt att ge läraren sparken

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 17:36.
Bildtext Läraren knuffade ut den störande eleven ur matsalen i Alphyddans högstadium.
Bild: Yle

Lärarfacket OAJ reagerar mot Helsingfors stads beslut att avskeda en lärare vid det finska högstadet i Alphyddan i Helsingfors. Läraren hade knuffat ut en störande eleven ur skolans matsal.

- Att ge läraren sparken är en för drastisk åtgärd, säger ordförande Olli Luukkainen.

- I Helsingforsskolorna rapporteras varje år om cirka 400 hotande eller farliga situationer där skolpersonal har varit tvungen att ingripa. Det här är inte en juridisk fråga i slutändan utan en moralisk, säger Luukkainen. Vad kan skolan och samhället kräva av de unga? Kan vi kräva att de följer de gemensamma spelreglerna eller ska en elev kunna göra som hen behagar?

- Trygghet är A och O i skolan, på daghemmen och i läroinrättningrna. Om säkerheten är hotad måste en ansvarig vuxen kunna ingripa. Läraren är ansvarig för sina elever och för deras säkerhet. Polisen finns inte på plats då någonting överraskande händer i skolan.

Luukkainen tillägger att eleven har en laglig rätt till undervisning enligt läroplanen. En eller ett par elever ska inte kunna förhindra att resten av gruppen får arbetsro.

"Liknande incidenter sker varje dag"

Lärarförbundets ordförande Dan Johansson är också förvånad över att staden tar till så här drastiska åtgärder. Enligt Johansson blir saken mera problematisk eftersom läraren var visstidsanställd.

- Det här hade man aldrig kunnat göra med en fastanställd lärare, säger Johansson.

Johansson påpekat också att liknande incidenter sker varje dag. Det är beklagligt anser han, men samtidigt måste lärare ha större befogenheter att ingripa.

- De behöver större stöd för den verksamhet de bedriver. Lagen känner bara till utvisning och kvarsittnming, och lämnar inget fritt spelrum för andra pedagogiska knep för att upprätthålla ordningen, säger Johansson.

Den avskedade läraren kommer att vända sig till Utbildningsverket och yrka på en rättelse och därmed ge staden en möjlighet att tänka till ännu en gång. Vid behov är Lärarfacket berett att föra ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Läs också: Lärare som använde krafttag avskedas
Interaktivt: Därför vill lärarna ha mer makt