Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ministeriet försvarar sig: Vi måste följa lagen

Från 2013
Uppdaterad 09.04.2013 09:34.
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman vid Jord- och skogsbruksministeriet
Bildtext Gällande lag binder oss, säger Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman vid Jord- och skogsbruksministeriet.

- Visst kan vi fiskefrågor, säger Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman vid Jord- och skogsbruksministeriet. Jag är Östersjöekolog och fiskeribiolog och ett tiotal personer arbetar med fiskefrågor vid ministeriet. Vårt kunnande är tillräckligt, men laxgrälet handlar om laglighet och EU:s syn och visst måste vi följa lagen, säger han i en intervju för Yle Nyheter.

lax

Stridsäpplet utgörs av polackerna och misstankarna kring det tjuvfiske de bedriver - och hur stort det är. Det råder olika uppfattningar om den saken. EU har genomfört fyra kontroller i Polen och kunde inte påvisa något omfattande tjuvfiske.

Enligt Bondestam var det råd som fanns lagstridigt, enligt EU:s bestämmelser kunde man inte följa den rådgivningen för den innebar att alla medlemsländer inklusive Finland, Sverige Danmark och baltstaterna skulle på sätt och vis straffas för att man ansåg att Polen hade fiskat olagligt.

- Vetenskapsmännen gjorde en uppskattning av hur stort tjuvfisket är drog det ur en helhetskvot. Då skulle alla länder bestraffas. Men enligt EU-regler är det den som har brutit mot regelerna som ska betala eller straffas för olagligt fiske - och därför följde inte heller kommissionen heller den här rådgivningen. Kommissionen har en egen vetenskaplig kommitté som föreslog en kvot på 109 000 laxar. Kommissionen följde det vetenskapliga rådet och det var också regeringens åsikt.

- Man kan fråga om vi ska följa gällande lagstiftning eller inte - vi ansåg att man ska göra det, säger Bondestam.

EU-kommissionens råd är riktingivande i de här frågorna.

Fiskhandel på Åland

Som konsultativ tjänsteman är det svårt att ta ställning till grälet ministerierna emellan. I regeringsprogrammet står att Jord- och skogsbruksministeriet ska sköta fiskefrågorna. Hur det går i följande regering är en annan sak, säger Orian Bondestam vid ministeriet. Vi har skött de här frågorna länge, framhåller han.

Rekordår för laxen i fjol

Bondestam säger att grälet kring laxkvoterna verkar vara det allt kretsar kring i fiskedebatten just nu.

- Då borde vi i ställe glädja oss över det rekordår av uppstigande lax vi kunde bevittna i fjol i Torne älv, säger han. Omkring 70 000 laxar som steg i älven är alla tiders rekord. Enligt honom är mängden uppstigen lax ett tecken på att myndigheterna har gjort rätt saker och stammarna börjar återhämta sig.

Niinistö avböjde

På grund av dagens stora nyhet - att gruvan i Talvivaara läcker igen - avböjde miljöminister Ville Niinistö (Gröna) att kommentera fiskefrågan. I sin blogg har han tidigare förtydligat sin syn.

- Jordbruksministeriets fiskepolitik är gammalmodig, skriver Niinistö i sin blogg. Är ministeriet berett att lyssna på expertisens kunskap om fiskmått, tidsbegränsat fiske, skadliga fiskemetoder och fiskekvoter, frågar han. Det lönar sig inte att döda en ko som går att mjölka - eller en lekande lax, summerar han.

Niinistö har tidigare krävt att fiskefrågorna överförs till Miljöministeriet, som enligt honom har en hållbarhetssyn på fisket och fiskstammarnas fortbestånd, mera så än vad Jordbruksministeriet har.

Vad väcker resonemanget för synpunkter - kommentera gärna!

Länktips:

Professor: Finland dåligt på fiskeripolitik

Skådespelaren och fritidsfiskaren Jasper Pääkkönens inlägg i debatten

Jukka Relanders fiskekolumn i Kymen Sanomat väcker debatt.

Veckans A-stream visade hur inflammerad debatten är, se programmet här!

Ministerium i öppet gräl med sina forskare

Miljöministern vill att fiskefrågorna flyttas till miljöministeriet, läs hans blogg!

Helsingin Sanomat: Jordbruksministern tillbakavisar kritiken (på finska)

Läget för laxen enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Torne älv