Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad vill stryka havsvindkraftsparker

Från 2013
Vindkraft
Bild: Marnie Burkhart. Fancy.

Havsvindparken utanför Sideby bör strykas ur landskapsplanen, anser stadsstyrelsen i Kristinestad i sitt utlåtande till Österbottens Förbunds etapplan.

Även havsvindkraftparken som planerats utanför Kristinestad bör strykas ur landskapsplanen ansåg styrelsen. I övrigt godkändes alla elva vindkraftsområden som planeras på land i Kristinestad.

Totalt planeras omkring femhundra vindkraftverk bara i Kristinestad. Stadsstyrelsens ordförande Bernhard Utter inlämnade avvikande åsikt till beslutet att godkänna dem alla. Hans motivering är att planerna i Kristinestad är överdimensionerade i och med att landskapsplanen endast ger plats för sexhundra möllor i hela Österbotten.

Etapplandskapsplanen gäller förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten.