Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Saimenrödingens minsta tillåtna fångststorlek höjs

Uppdaterad 14.06.2013 17:38.
fiskdisk

Jord- och skogsbruksministeriet planerar att höja den minsta godkända fångststorleken för den utrotningshotade Saimenrödingen.

Förutom Saimenrödingen ska också havs- och insjööringens samt insjölaxens minsta godkända fångststorlek bli större.

Genom att höja storleksgränserna för när fiskarna får fångas vill ministeriet stärka de utrotningshotade fiskarnas bestånd.

De nya storleksgränserna ska träda i kraft så fort som möjligt.